Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71931
Title: Науково-прикладні аспекти стратегічного управління маркетинговою діяльністю промислових підприємств під час проведення реінжинірингу їх бізнес-процесів
Authors: Кобизський, Д.С.
Keywords: стратегічне управління
маркетингова діяльність
реінжиніринг бізнес-процесів
SWOT-аналіз
foreign trade
export
competitiveness
innovations
economic growth
Issue Year: 2018
Citation: Кобизський, Д.С. Науково-прикладні аспекти стратегічного управління маркетинговою діяльністю промислових підприємств під час проведення реінжинірингу їх бізнес-процесів [Текст] / Д.С. Кобизський // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 2. – С. 25-38. – DOI: 10.21272/1817-9215.2018.2-03.
Abstract: Українські промисловці мають усвідомити неприпустимість подальшого ведення пасивної маркетингової діяльності. Наразі необхідно відмовитись від звичного маркетингового планування, що ведеться з консервативним підходом планової економіки. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю містить безліч ефективних дієвих інструментів, що значно розширюють традиційні уявлення щодо потенціального впливу маркетингової діяльності на успішність стійкого розвитку компаній. Зважаючи на данні обставини, автор роботи пропонує дослідити особливості стратегічного управління маркетинговою діяльністю в період проведення реінжинірингу бізнес-процесів на промислових підприємствах з метою розкриття потенціалу відповідних заходів щодо якісного покращення їх загальної економічної діяльності. Так, автором досліджено відповідний вітчизняний та закордонний досвід, вдосконалено методику вибору оптимальної маркетингової стратегії розвитку в заданому конкурентному середовищі в період проведення реінжинірингу бізнес-процесів на промисловому підприємстві з авторським підходом до проведення SWOT-аналізу. В ході дослідження було проведено практичну апробацію вдосконаленої авторської методики в реальному конкурентному середовищі промислових підприємств; в роботі представлено відповідні результати апробації.
Foreign economic relations of any state is an integral part of the national economy. It is one of the factors of the country's integration into the world economy system and allows it to expand production and consumption opportunities, strengthen competition and thus influence economic growth. Ukraine is at a new stage of entering the system of world economic relations, and how this process will take place depends not only on the dynamics of the country's foreign trade development, but also on the growth rate of the entire national economy. The authors analyzed the main indicators of Ukraine's foreign economic activity and made conclusions regarding the factors influencing the changes in these indicators. The main problems and levers of state support of exporters in Ukraine are determined. The foreign experience of state support for own exporters has been studied, which makes it possible to determine the system of export support in different countries of the world. The directions of actions for state support of Ukrainian exports have been formed, which is aimed at increasing the level of export-oriented activity of domestic enterprises.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71931
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views
Other13
Downloads
Other4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kobyzskyi.pdf432.12 kBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.