Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72364
Title: Спосіб корекції гіперурикемії у хворих на артеріальну гіпертензію шляхом використання внутрішньовенної лазерної терапії
Authors: Melekhovets, Oksana Kostiantynivna 
Коваленко, Є.Л.
Keywords: артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
лікування
лечение
treatment
гіперурикемія
гиперурикемия
hyperuricemia
Issue Year: 2018
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 129250 U Україна, МПК (2018.01), A61K 31/722 (2006.01), A61N 5/00. Спосіб корекції гіперурикемії у хворих на артеріальну гіпертензію шляхом використання внутрішньовенної лазерної терапії / Є.Л. Коваленко, О.К. Мелеховець (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201804419; заявл. 23.04.2018; опубл. 25.10.2018, бюл. № 20.
Abstract: Спосіб корекції гіперурикемії у хворих на артеріальну гіпертензію, у якому до лікування проводять біохімічне дослідження крові, визначають рівень сечової кислоти та призначають засіб лікування, який відрізняється тим, що рівень сечової кислоти визначають у плазмі крові, при цьому додатково здійснюють добовий моніторинг артеріального тиску з розрахуваннямсередньоденного артеріального тиску, а як засіб лікування призначають лазерне опромінення венозної крові оптичним світловодом діаметром 500 мкм, джерелом випромінювання з довжиною хвилі 635 нм, щільністю потужності випромінювання 0,2 Вт/см2, експозицією 1200 сек з сумарною поглинутою дозою випромінювання 240 Дж/см2 та курсом 10 процедур щоденно з наступним контролем динаміки показників сечової кислоти та артеріального тиску.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72364
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти
Патенти

Views
Other8
Downloads
Other1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
129250_Kovalenko.pdf160.7 kBAdobe PDF1Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.