Skip navigation

Recent Submissions

Функційно-стилістичний потенціал односкладних речень [Article]
Лакуни питальних речень vs теорія мовленнєвих актів [Article]
Топос міста в поезії «У Вільні, городі преславнім» Т. Г. Шевченка: синхронізація історичних подій і трагічних обставин життя у просторовому континуумі міста [Article]
Контекстологічний аналіз медіатекстів (на матеріалі псевдоновини «Conspiracy Theorist Convinces Neil Armstrong Moon Landing Was Faked») [Article]
Stylistic translational issues within English-speaking political texts [Article]
Word-building processes vs slang subsystem [Article]
Peculiarities of the paroemiological units vs translation [Article]
Мікроконтекст і макроконтекст у сучасному українському перекладознавстві: спільна символіка у вибраній ліриці сера Філіпа Cідні (1551/54–1586/87) та Ричарда Лавлейса (1617/18–1656/58) [Article]
Деструктивні форми рецепції посттоталітарного дискурсу в романі С. Процюка «Інфекція» [Article]
Масова людина в літературній критиці Дмитра Писарєва [Article]
Літературознавчі погляди Михайла Могилянського і неокласиків: зіставний аспект [Article]
Емігрантська ленініана в малій прозі українських та російських письменників міжвоєнної доби [Article]
Екокультурний вектор образу головного героя роману Мирослава Дочинця «Горянин. Води господніх русел» [Article]
Corpus approach to defining a dominant way of adequate proverb translation [Article]
Integration of verbal units of personified poetical silence images in literary discourse [Article]
Лінгвопрагматичні особливості перекладу бізнес- та військової термінології у політичних промовах [Article]
Метатекстова основа та створення авторського міфу про творця у драмі М. Арбатової «Заздрісник» [Article]
Translation transformations in the interpretation process of nominations representing the concept terrorism (based on British and Ukrainian newspaper discourse) [Article]
Indefinite quantity in language and cognition: imagery-evaluative perspective [Article]
Визначення статусу новостворених лексичних одиниць в англомовному сегменті соціальних мереж Twitter та Facebook [Article]
Специфіка трансляції стилістичної складової англомовних рекламних текстів [Article]
Резонанс [Newspaper]
Odor qualia of Dagmar Trodler’s individual style [Article]
Фізика, електроніка, електротехніка [Book]
Вплив зміни методів облікової політики на результати діяльності банку [Article]
Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках [Thesis]
Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті [Thesis]
Сучасна економіка : проблеми та перспективи : поточний інформаційний список, червень-серпень 2017 р. [Lists]
Офіс-менеджмент [Learning Object]
Зміни мікробіоцинозу кишківника у дітей раннього віку на фоні гострого обструктивного бронхіту [Theses]
Особливості клінічного огляду дітей з гострим деструктивним захворюванням легень [Article]
Окципітальна алопеція як ознака рахіту [Theses]
Юридична наука і практика: поточний інформаційний список, червень-серпень 2017 р. [Lists]
СумДУ на сторінках преси : поточний інформаційний список, червень-серпень 2017 р. [Lists]
Проблеми вищої школи : поточний інформаційний список, липень-серпень 2017 р. [Lists]
Противодействие торговле людьми: правовые и социально-экономические аспекты [Schoolbook]
Маркетинг образовательных услуг [Monograph]
Адміністративно-правовий статус органів досудового розслідування Національної поліції України [Thesis]
Адміністративно-правові форми діяльності Служби безпеки України з протидії тероризму [Thesis]
Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті [Synopsis]
Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках [Synopsis]
Проблемні аспекти правового регулювання виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні функції виведення неплатоспроможних банків з ринку [Theses]
Dual Nature of the Legal Status of the Deposit Guaranteeing Fund of Natural Persons in Ukraine [Theses]
Суб’єктний склад відносин, які виникають в системі гарантування вкладів фізичних осіб [Theses]
Правове регулювання визначення елементів системи гарантування вкладів фізичних осіб [Theses]
ЕКГ-синдроми у дітей, що перенесли неревматичний кардит [Theses]
Виведення неплатоспроможних банків з ринку: правові аспекти взаємодії уповноважених суб'єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні [Article]
Фінансово-правове регулювання діяльності суб’єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні [Article]
Окремі питання функціонування системи гарантування (страхування) вкладів [Theses]
Помехоустойчивый расспределитель импульсов на основе счетчиков Фибоначчи [Theses]