Skip navigation

Recent Submissions

Современные технологии обучения детей плаванию [Theses]
Пілатес у системі фізичного виховання студентів [Theses]
Баскетбол як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей [Theses]
До питання мотивації студентів вищих навчальних закладів до фізичного самовдосконалення [Theses]
Критерії оцінювання діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки країни: окремі аспекти [Article]
Створення нового правоохоронного органу у сфері забезпечення фінансової та економічної безпеки: реалії для України [Theses]
Семантична дистанція як засіб аналізу лексичних номінацій (на прикладі GOOD, EVIL, SILENCE) [Theses]
Захист прав споживачів фінансових послуг в Україні [Theses]
Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин як можлива альтернатива кримінально-правовій відповідальності фізичних осіб [Theses]
Розроблення механізму партнерства влади, бізнесу та громади для реалізації еколого-орієнтованих проектів [Article]
Збільшення енергобезпеки країни за рахунок відновлювальних джерел енергії: напрямки реалізації [Article]
Динаміка та структура державного боргу України [Theses]
Сучасна вища медична освіта: поточний інформаційний список за січень-лютий 2017 року [Lists]
Нові надходження літератури до медичної бібліотеки: поточний інформаційний список за травень-червень 2017 р. [Lists]
Нове в діагностиці та лікуванні: поточний інформаційний список, ІI квартал 2017 р. [Lists]
Wind Energy in Israel, Poland and Ukraine: Features and Opportunities [Article]
Аналіз тенденцій технологічної конвергенції в контексті розробки стратегій розвитку [Article]
Teaching Translation and Cross-cultural Communication [Article]
Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні [Article]
Сучасний стан венчурного інвестування в Україні та перспективи його розвитку [Theses]
Інститут банкрутства, його функції та роль на сучасному етапі економічного розвитку держави [Article]
Применение в экономических и финансовых моделях показателей затрат труда [Theses]
Інвестиції в сільське господарство України [Theses]
FINTECH та кибербезпека в е-банкингу [Article]
Lingvopragmatic potential of ironic statements in the English disourse of fiction [Article]
Linguistic and pragmatic specifics of contact establishing in American corporate culture [Article]
On the question of audio materials use in the process of teaching foreign languages [Article]
Linguistic and pragmatic features of English chat communication [Article]
Тексти малої форми в науковій картині світу [Theses]
Іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Article]
STABICONsystems – 2017 [Book]
Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць [Technical Report]
Особливості функціонування сучасних внутрішніх ринків цінних паперів [Article]
General international and national acts on education, socialization, ethics, conscience and mind [Article]
Sustainable Development in Judaism [Booklet]
Маркетингові інновації в інноваційній діяльності підприємств України [Article]
Jerusalem Phytotoxic Microorganisms. Ecological and Applicative Aspects [Theses]
Оцінка якості життя у пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря [Masters thesis]
Phytotoxic Microorganisms and their Impact on the Allelopathic Phenomenon in the Negev Desert of Israel [Theses]
Enviromental Factors Affecting Phytotoxic Activity of soilborne Actinomycetes [Theses]
Впливова функція дискурсу ЗМІ Великобританії в процесі BREXIT [Article]
Phytotoxic Microorganisms: Ecological and Applicative Aspects [Theses]
Проблеми вищої школи : поточний інформаційний список, червень 2017 р. [Lists]
Вербальна versus невербальна складова у рекламному дискурсі [Article]
Особливості синдрому полікістозу нирок в практиці сімейного лікаря [Masters thesis]
Науково-методологічні аспекти визначення активності професійних учасників фінансового ринку [Article]
Національно-культурні особливості юридичної термінології [Theses]
Місце антигомотоксичних препаратів у лікуванні гострого бронхіту в дітей [Theses]
Міжнародні стандарти оцінювання професійної майстерності викладачів іноземної мови [Article]
Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти [Technical Report]