Skip navigation

Recent Submissions

Вміст кобальту в біосередовищах доношених новонароджених як предиктор виникнення гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС [Article]
Вміст і баланс есенціальних мікроелементів у плаценті в різні терміни гестаційного процесу [Article]
До проблеми зростання державного боргу в Україні [Theses]
Способи здійснення платежів на валютному ринку та їх особливості [Theses]
Innovative development and factors affecting the innovative activity of industrial enterprises in Bulgaria [Article]
Інформаційні системи в аудиті [Theses]
Податкова система та проблеми децентралізації [Theses]
Особливості обліку та оподаткування роялті [Theses]
Кристалічна структура та морфологія покриттів і матеріалів на основі нанорозмірних апатиту та брушиту під впливом фізико-хімічних факторів [Thesis]
Субструктура і морфологія нанорозмірних ортофосфатів кальцію під впливом фізико-хімічних факторів [Thesis]
Кристалічна структура та морфологія покриттів і матеріалів на основі нанорозмірних апатиту та брушиту під впливом фізико-хімічних факторів [Synopsis]
Субструктура і морфологія нанорозмірних ортофосфатів кальцію під впливом фізико-хімічних факторів [Synopsis]
Пріоритетність фінансування інвестиційних проектів державно-приватного партнерства [Theses]
Облік податку на прибуток: проблеми та шляхи вдосконалення [Theses]
Податкова система та її вплив на економіку [Theses]
Облік та управління дебіторською заборгованістю: проблеми та шляхи їх подолання [Theses]
Спосіб лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок [Patent]
Особливості забезпечення фінансової стабільності економіки України в умовах глобалізації [Theses]
Інструмент або виріб з багатошаровим наномасштабним покриттям [Patent]
Спосіб пункційної біопсії передміхурової залози [Patent]
Фільтр-подрібнювач розплавів азотних та комплексних добрив [Patent]
Cпосіб нарізання еліпсних зубчастих коліс на зубодовбальному верстаті [Patent]
Спосіб лікування артеріальної гіпертензії, поєднаної з аліментарним ожирінням [Patent]
Пристрій для гранулювання у зваженому шарі [Patent]
Пристрій для гранулювання у вихровому зваженому шарі [Patent]
Спосіб прогнозування виникнення гострого коронарного синдрому з урахуванням поліморфізму генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації [Patent]
Спосіб діагностики демодекозу з використанням клейкої стрічки [Patent]
Спосіб одержання полімерної композиції на основі політетрафторетилену [Patent]
Моноблочний осьовий електронасос [Patent]
«Тамошнее гражданское правительство, не пристля сего во уважение причиняет пустыни немалое отягощение постоем и другими налогами»: до історії однієї спірної справи в м. Суми дореформеного періоду (за текстом документу з фонду Державного архіву Курської області) [Article]
Топографо-анатомічна, гістоструктурна та морфометрична характеристика лобової пазухи людини в нормі [Thesis]
Топографо-анатомічна, гістоструктурна та морфометрична характеристика лобової пазухи людини в нормі [Synopsis]
Проблеми співвідношення понять «недобросовісна конкуренція» та «недобросовісна реклама» [Theses]
Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності продукції [Theses]
Система поводження з електронними відходами в Україні: сучасний стан та орієнтири розвитку [Theses]
Методологічні та методичні проблеми у фінансах [Theses]
Фактори впливу на інвестиційний потенціал Сумської області [Theses]
Устойчивое развитие и принципы экологоориентированной региональной инвестиционной политики [Theses]
Венчурне інвестування у сучасній українській дійсності [Theses]
Особливості впровадження екологічного страхування в Україні [Theses]
Інвестиції у відходи виробництва та вторинну переробку сміття [Theses]
Проблеми врахування правового фактору при оцінці інноваційного проекту [Theses]
Основні причини та наслідки тінізації економіки України [Theses]
Термінові заходи щодо оновлення економіко-правового механізму екологічного регулювання [Theses]
Фінансові проблеми світової економічної глобалізації [Theses]
The Role of Local Budgets in the Investment Development of Territories [Theses]
Мінімізація ризиків інвестиційної діяльності [Theses]
Вплив економічної кризи в Україні на валютний курс [Theses]
Впровадження проектів альтернативної енергетики в Україні для цілей сестейнового розвитку [Theses]
Аналіз основних енергетичних ресурсів світу [Theses]