Skip navigation

Recent Submissions

Особливості практичного використання відновного лікування після штучного переривання вагітності [Theses]
Effect of intravenous low level laser therapy on the systemic hypertension [Theses]
Методичні підходи до розробок рекомендацій з оздоровлення за допомогою мінеральних вод [Theses]
Зв'язок рівнів молекули адгезії судинних клітин svcam-1 з порушенням ліпідного обміну у хворих на гіпотиреоз [Theses]
Особливості морфофункційного стану наднирникових залоз нащадків при внутрішньоутробному впливі електромагнітного випромінювання [Theses]
Розлади статевої сфери у пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом та цукровим діабетом / предіабетом [Theses]
Особенности восстановительного лечения повреждений промежности, полученных в родах [Theses]
The physiotherapeutic means in a complex rehabilitation of people with posthypoxic encephalopathy [Theses]
Polymorphism of gene of IL-8 cytokine in acute pancreatitis complicated with peritonitis [Theses]
Кінезіотейпування у фізичній терапії дітей із геміпарезом [Theses]
Изменение ультразвуковых характеристик гемодинамики и функции эндотелия на модели длительной ваготонии при блокаде СВ1 рецепторов каннабиноидов в эксперименте [Theses]
Медичний та комп`ютерно-інформаційний аспекти дослідження неясних випадків біліарної патології [Theses]
Основні показники вуглеводного обміну та його регуляції за умов впливу поліетиленгліколю [Theses]
Динамическая электростимуляция - новая технология в комплексной реабилитации спортсменов [Theses]
Мультидисциплінарні аспекти реабілітації постраждалих з опіковою травмою [Theses]
Intraoperative neurophysiological monitoring at stem-cell tumors surgical treatment: prognostic value for patients' further physiotherapeutic rehabilitation [Theses]
Ефективність і безпечність комплексної терапії із застосуванням електрофорезу неокарипазим-400 у жінок у менопаузальному періоді, що страждають остеоартрозом колінних суглобів [Theses]
Оцінка ранніх маркерів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на гіпотиреоз [Theses]
Special aspects of healing wounds after tooth extraction in patients with diabetes mellitus [Theses]
Дослідження стану гігієни порожнини рота при ортодонтичному лікуванні незнімною та знімною апаратурою [Theses]
Міграція важких металів у грунті [Theses]
Екологiзацiя виробництва ТОВ «Мотор-деталь» м. Конотоп [Theses]
Піноскло як екологічно безпечний утеплювач [Theses]
Характерстика теріофауни м. Суми [Theses]
Екологія житла [Theses]
Оцінка техногенного навантаження на довкілля від об‘єктів теплоенергетики з використанням альтернативних джерел палива [Theses]
Поєднання мультирезистентного туберкульозу легень та полісерозиту з розшаруванням аорти [Article]
Фармакологічна профілактика перенапруження серцево-судинної системи як фактор збереження здоров'я спортсменів [Theses]
Менструальний цикл та значення статевого диморфізму у спортсменок в атлетичних видах спорту [Theses]
Коефіцієнт вартості ─ характеристика вартісно-монетарного аналізу та діагностики [Author's certificate]
Структурні диспропорції розвитку малого бізнесу в Україні [Article]
Європейські студії у фінансах [Schoolbook]
Hydroaeroelasticity [Book]
Оцінка рівня забруднення вихлопними газами автомобілей вздовж основних транспортних шляхів міста Суми [Theses]
Застосування технологій перероблення твердих побутових відходів в умовах України [Theses]
Оцінка ефективності використання сонячних панелей в умовах житлового фонду міста [Theses]
Дослідження і оптимізація режимів роботи міських очисних споруд м. Шостка [Theses]
Хірургічне лікування гострого деструктивного панкреатиту з використанням мініінвазивних методик [Monograph]
Комплексний підхід до вирішення проблеми утилізації нафтових шламів [Theses]
Сучасний стан медико-соціальної реабілітації інвалідів в Україні [Theses]
Фактори впливу на стан річки Сумки на території міста Суми [Theses]
Деякі питання туберкульозу кісток в умовах епідемії [Article]
Аналіз причин виробничого травматизму в Україні [Theses]
Окремі аспекти оподаткування сільськогосподарських товаровиробників [Theses]
Зниження навантаження на довкілля вищими навчальними закладами [Theses]
Перспективи розвитку медичної науки і освіти [Book]
Перспектива використання геліосистем в Україні [Theses]
Зниження техногенного впливу на навколишнє середовище виробництва депо Смородино [Theses]
Застосування найкращих доступних технологій та методів керування на підприємствах України [Theses]
Economic and legal issues of rural and recreational land use in Ukraine [Article]