Skip navigation

Recent Submissions

Conceptual principles of development resources security analysis [Article]
Парадигмальне моделювання дослідження формування економіки знань в інформаційному суспільстві [Article]
Удосконалення структури національного виробництва України як чинник позитивних змін у зовнішній торгівл [Article]
Reverse engineering as a key for industry modernization per import substitution [Article]
Методичні підходи щодо обгрунтування заходів із покращання використання складових потенціалу промислових підприємств [Article]
Оптимизация планов производства по оценкам вероятности будущих заказов [Article]
Аналіз механізму формування економічної стійкості машинобудівних підприємств (неосистемний підхід) [Article]
Сучасні тенденції транснаціоналізації економічної діяльності: інноваційний аспект [Article]
Innovative habs as a platform of economic growth: foreign experience and new opportunities for Ukraine [Article]
Creativity in practice in the context of applied management methods and tools [Article]
Анализ показателей инновационной деятельности стран Европы и Украины [Article]
Theoretical aspects of implementation of the innovation component evaluating model for small business enterprises [Article]
Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку [Article]
Current state, main problems and directions of innovative development of fat-and-oil industry resource base in Ukraine [Article]
Організаційне навчання як складова менеджменту знань [Article]
Features of Microstructure and Percolation Behavior of Polypropylene Glycol, Filled by Multiwalled Carbon Nanotubes [Article]
Компаративне оцінювання рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки [Article]
Impact of innovations on GDP dynamics [Article]
Processes of Nucleation of Amorphous As-S Films at Condensation on Carbon Substrates [Article]
Науково-методичний підхід до оцінювання екологічного ризику різних видів економічної діяльності [Article]
Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України [Article]
Спектрально-люмінесцентні властивості титано-марганцевих оксидів [Article]
Інформаційне перевантаження - чи залежить від віку? [Theses]
Synthesis and Optical Absorption Properties of Copper Oxide Nanoparticles for Applications in Transparent Surface Coatings and Solar Cells [Article]
Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсних літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію [Article]
Influence of the Angle of Inclination of the Plasma Flow of Carbon to the Substrate on the Electrical Capacitance and Morphology of the Surface of Carbon Coatings [Article]
Features of innovative scientific project management [Article]
Бічні планарні діодні переходи на листі графену з різними областями функціоналізації [Article]
A conceptual model for service innovation excellence for non-governmental higher education [Article]
Creation of a Tunable Diode Based on Nanotubes with an Ion Gate [Article]
Effect of Annealing Time on the Power Conversion Efficiency of Silicon Nanowire Based Solar Cell Prepared by Wet Diffusion Technique [Article]
Співвідношення поняття злочинної діяльності, організованої злочинної діяльності як різновидів корупції [Theses]
Міжнародні відносини у сфері управління відходами [Theses]
Роль Німеччини в економічному розвитку України [Theses]
The influence of cultural tourism on the sustainable development of municipalities of the Silesian Voivodeship [Theses]
Rethinking the international management in framework of sustainable development [Theses]
International tradable green certificate system: prospects for Ukraine [Theses]
Cтруктурні, оптичні і термоелектричні властивості плівок та наночастинок ZnO, CZTS, CZTSe для фото- і термоперетворювачів [Thesis]
Характерологічні особливості студентів-правознавців у процесі групової взаємодії [Theses]
Structure and Properties of Vacuum-arc Coatings of Chromium and Its Nitrides Obtained under the Action of Constant and Pulse High-voltage Bias Potential [Article]
The Surface Morphology of CdTe Thin Films Obtained by Open Evaporation in Vacuum [Article]
Економічні проблеми сталого розвитку [Book]
Трансформація нових цінностей у категорії менеджменту [Article]
High-performance Monte Carlo Simulation of Multilayer Magnetic Films [Article]
Створення дифузійного бар’єру на міжфазній поверхні композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками [Article]
Електродинамічні характеристики кераміки на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2 в мікрохвильовому діапазоні [Article]
Вплив етанолу та води на фізико-хімічні процеси розчеплення парацетамолу та гліцину [Article]
Mixing on the Boundaries of Layers of Multilayer Nanoperiod Coatings of the TiNх/ZrNх System: Simulation and Experiment [Article]
Superconductivity and Kondo Effect of PdxBi2Se3 Whiskers at Low Temperatures [Article]
Structure and Properties of the Cadmium Sulfide Films Received by Magnetron Dispersion Method [Article]