Recent Submissions

Паперовий відцентровий насос [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі гуртожитку КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження системи теплопостачання будівлі спорткомплексу СумДУ з розробкою енергозбережних заходів [Bachelous Paper]
Методичний підхід до аналізу і задоволення інтересів суб’єктів інноваційної діяльності організації в умовах їх імовірнісної оцінки [Article]
Вільновихровий насос типу Turo [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності системи стисненого повітря ПАТ «Насосенергомаш» та розроблення заходів з енергозбереження [Bachelous Paper]
Динамічні методи розрахунку теплової потужності будівлі [Bachelous Paper]
Модернізація системи опалення виробничої ділянки ТОВ «Пневмомеханіка» [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження квартири у багатоповерховому будинку [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі КЗ СОР «Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» за адресом вул.Аерофлотська, 1 [Bachelous Paper]
Енергетичний аудит приватної будівлі [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності функціонування систем енергоспоживання будівлі зооветеринарного центру ТОВ «10 друзів», м. Суми [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності функціонування систем будівлі представництва «Кімакр» та розробка заходів з енергозбереження [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження системи теплопостачання будівлі бібліотеки СумДУ з розробкою енергозбережних заходів [Bachelous Paper]
Кримінальна відповідальність за вчинення готування до злочину за кримінальним правом України та Республіки Польщі (порівняльно-правове дослідження) [Article]
Енергетичне обстеження будівлі навчального корпусу КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» [Bachelous Paper]
Зарубіжний та національний досвід кримінально-правової регламентації покарання у виді громадських робіт [Article]
Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні [Article]
Насосний агрегат типу АНФ [Bachelous Paper]
Відшкодування майнової шкоди як об’єкт оподаткування податком на доходи [Article]
Аналіз обсягів енергоспоживання будівлею Косівщинського ДНЗ (ясла-садок) "Золота рибка" з метою розробки енергозбережних заходів [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності роботи системи теплопостачання будівлі відділу капітального будівництва ПАТ "СУМИХІМПРОМ" [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження адмінбудівлі ТОВ "Гуалапак Україна" [Bachelous Paper]
Поняття та зміст національного адміністративно-правового регулювання у сфері соціального захисту населення [Article]
Правове забезпечення діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів в Україні [Article]
Проблеми захисту об’єктів авторського права в мережі інтернет [Article]
Адміністративно-правова регламентація процесів створення електронного уряду в СРСР [Article]
Історичні аспекти виникнення корупції в Україні [Article]
Спортивна орієнтація гандболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки [Bachelous Paper]
Удоскоанлення техніки стрибкових вправ спортсменок 10–12 років, які займаються художньою гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки [Bachelous Paper]
Побудова тренувального процесу баскетболістів 13-14 років у річному мікроциклі за допомогою інноваційних технологій [Bachelous Paper]
Контроль психофізіологічного стану висококваліфікованих лучників у процесі виконання спеціальних вправ [Bachelous Paper]
Удосконалення координаційних здібностей дзюдоїстів на етапі початкової підготовки [Bachelous Paper]
Оптимізація процесу техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів з урахуванням змагальної діяльності [Bachelous Paper]
Спортивний відбір на основі психофізіологічних особливостей юних баскетболістів [Bachelous Paper]
Контроль фізичної підготовленості гравців різного амплуа в міні-футболі [Bachelous Paper]
Підвищення ефективності силової підготовки юних дзюдоїстів на основі використання технічних дій [Bachelous Paper]
Кінезіотерапія при інфаркті міокарда у чоловіків 45-55 років у післялікарняний період [Bachelous Paper]
Modification of Optical Properties of Surface Layers and Thin Films by Laser Treatment [Article]
Corporate Social Responsibility as the Basis of Innovative Development of Modern Companies: Literature Review and Empirical Study from Ukraine [Article]
The Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility Practices into Competitive Strategy of the Company [Article]
Гострий грудний біль (диференціальна діагностика) [Monograph]
Ділова преса України [Monograph]
Innovation in Financial Reporting: the Aspect of the Capital Group [Article]
Innovative Trends in Human Resources Management: Evidence for the Health Care System [Article]
Social Marketing in Charitable Giving Intentions: a Serial Mediation Model [Article]
Short Communication Review on Available Theoretical Models for Room Temperature Ferromagnetism in Dilute Magnetic Semiconductors [Article]
Short Communication Formation of Graphite Nanostructures on the Surface of Layered n-InSe Crystal [Article]
Підвищення силових якостей бігунів на середні дистанції з урахуванням умов підготовчого періоду [Bachelous Paper]
Удосконалення силових якостей легкоатлетів-спринтерів на основі спеціальних вправ [Bachelous Paper]