Recent Submissions

Голосовий інформатор автомобіля [Theses]
Особенности формирования сверхтвердых амазоподобных покрытий на основе сплавов переходных металлов 11 группы [Theses]
Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні [Technical Report]
Исследование характеристик пленочных диэлектрических систем для высоковольтных импульсных конденсаторов [Theses]
Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти [Technical Report]
Створення та оптимізація властивостей фоточутливих елементів на основі плівок сульфідів (оксидів) олова та цинку (SnS2/SnS, ZnO(S)/SnS) [Technical Report]
Удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки держави [Technical Report]
Чорнила на основі наночасток Ag, ZnO, Cu2ZnSnS4 для друку електронних схем [Theses]
Програмна модернізація зношеної системи координатних рухів для ЧПК верстату [Theses]
Синтез і характеристика нових високоентропійних сплавів (TiZrHfNbTa)N/MoN з багатошаровою архітектурою [Theses]
Аналіз електричної мережі 0,4 кВ при роботі із імпульсними споживачами електричної енергії [Theses]
Температурна залежність магніторезистивних властивостей гранульованих плівкових сплавів на основі Co та Ag [Theses]
Екологічні аспекти процесів генезису та утилізації фосфогіпсу [Theses]
Биномиальное сжатие информации для телекоммуникационных систем [Theses]
Правовий режим господарської діяльності в умовах реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей [Article]
Зарубіжний досвід побудови і реформування ринків електроенергії [Theses]
Щодо удосконалення структури адміністративно-правового регулювання наукової діяльності в аграрній сфері України: окремі питання [Article]
Structure of the public financial control mechanism in Ukraine [Article]
Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля [Article]
Особливості притягнення до відповідальності за лихослів’я [Article]
Впровадження міжнародного досвіду щодо застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні [Article]
Правова природа доменних імен в мережі інтернет [Article]
Міжнародний досвід застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх [Article]
Health risks of secondhand smoke [Theses]
Ретранслятор УКХ радіоканалу системи передачі даних [Theses]
Оцінка параметричного стану автоматизованих виробничих процесів [Theses]
АЧХ коэффициента прохождения звука замкнутого кольцевого слоя в задаче излучения звука цилиндрическим источником нулевого порядка [Theses]
Спадкування за законом: історичні передумови сучасного стану [Article]
Поняття адміністративно-правового механізму захисту прав у медичній сфері [Article]
Моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави [Technical Report]
Фінансова система країни як об’єкт фінансової безпеки [Article]
Моделювання фізичних процесів у напівпровідникових сонячних елементах на основі гетеропереходів n-ITO(ZnO)/n-CdS(n-ZnS, ZnSe)/p-CZTS [Theses]
Використання для змішанного навчання математичних дисциплін платформи Mix [Article]
Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки [Monograph]
Структурні особливості та фізико-механічні властивості аморфноподібних покриттів AlN-TiB2-TiSi2 [Theses]
Електрохімічне одержання багатошарових структур на основі Со і Cu [Theses]
Альтернативний метод отримання електроенергії з атмосфери [Theses]
Вплив оптичних втрат на ККД гетероперехідних фотоперетворювачів на основі міді [Theses]
Оксидні нанотрубки на поверхні поруватих напівпровідників [Theses]
Система управління бюджетом: наукові основи, сучасні тенденції, світовий досвід [Monograph]
Електромеханічні властивості плівкових матеріалів на основі магнітних металів [Thesis]
Оптичні властивості плівок MoS2 для приладів функціональної електроніки [Theses]
«Blended learning» як один з методів викладання іноземних мов [Article]
Симетрична «псевдо спін-вентильна» структура та її властивості [Theses]
Комплексна розробка методів підвищення ефективності оброблення важкооброблювальних матеріалів за рахунок удосконалення різальних інструментів та умов їх застосування [Technical Report]
Теоретико-методичні засади відповідального портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки [Technical Report]
Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень [Technical Report]
Інтелектуальна автономна бортова система безпілотного літального апарату для ідентифікації об'єктів на місцевості [Technical Report]
Розробка методики визначення вмісту азоту в нітраті крохмалю [Theses]
Державна підтримка аграріїв як інструмент підвищення фінансово-інвестиційного потенціалу розвитку сільського господарства в Україні [Theses]