Recent Submissions

Вплив соціальних, економічних та політичних факторів на розвиток людського капіталу [Article]
Нейростоматологічні захворювання в практиці лікаря-хірурга-стоматолога [Presentation]
Лексема little vs поліфункціональність [Theses]
Financial Markets [Monograph]
Сучасна вища медична освіта: поточний інформаційний список за березень - квітень 2019 року [Lists]
Study of a Welding Pool Harmonic Oscillations Influence on the Welded Metal Hardness and Weld Bead Width [Article]
Мультигармонічні двопотокові супергетеродинні ЛВЕ з гвинтовими електронними пучками [Thesis]
To Make the World Smarter and Safer [Book]
Візія Ісайї Бовмена щодо вирішення європейської "кризи біженців" (1938-1941 рр.) [Article]
Pragmastylistic and translation peculiarities of taglines to English movies [Article]
Стів Джобс як метасимволічна сильна мовна особистість [Article]
Political Phraseology and Features of its Translation in Modern English Journalistic Discourse [Article]
Continuity in Teaching of Foreing Languages in General Education Schools [Article]
Preservation of the Suggestive Potential in Advertising Discourse: Translation Aspect [Article]
Асоціативне поле концепту «щастя» (на основі українських фразеологічних одиниць) [Article]
Translation Interpretations of the Pharmaceutical Terms: English-Ukrainian Equivalents [Article]
Peculiarities and Difficulties in Translation of Compatative Advertising of Fast Food Restaurants [Article]
Територіальні відмінності захворюваності населення Сумської області на хронічні обструктивні захворювання легень [Theses]
Фрактальна самоорганізація словотвірної системи німецької мови [Article]
Комплекс Електри у романному мисленні ХХ–XXI ст.: продовження методу Ніли Зборовської [Article]
Чехови й Леся Українка на Сумщині [Article]
Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти [Article]
Інтертекстуальна парадигма романів Мирослава Дочинця [Article]
A Short Guide to Legal Structures [Schoolbook]
Лінгвопрагматичні аспекти фейлетону в англомовному політичному дискурсі [Theses]
Лінгвопрагматичні особливості заголовного комплексу англомовного телевізійного дискурсу новин [Theses]
"Всі ми живемо надією, що вернемо на Вкраїну..." (Становище інтегрованих вояків-українців у таборі Александрів Куявський, Польща, взимку 1920-1921 рр.) [Article]
Нарис діяльності Конотопського Істпарту [Article]
Культурна діяльність міжвоєнної української еміграції в Болгарії: (музика, танці, театр) [Article]
Міністерство землеробства і громадські організації в роки I Світової війни: історія взаємодії (1914-1917 рр.) [Article]
США та колоніальні протиріччя на Далекому Сході наприкінці XІХ - на початку ХХ ст. [Article]
Напрями удосконалення українського законодавства в сфері інклюзивної освіти з урахуванням зарубіжного досвіду у світлі реформи нової української школи [Article]
Сучасна економіка : проблеми та перспективи : поточний інформаційний список, лютий-березень 2019 р. [Lists]
Наука України : поточний інформаційний список, І квартал 2019 р. [Lists]
Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів [Article]
Проблематика криміналізації катування за українським законодавством [Article]
Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плівок CdZnTe та приладові структури на їх основі [Thesis]
Автономність студентів у вивченні іноземних мов: модель змішаного навчання [Article]
Translation features of the English film titles into Ukrainian [Theses]
Використання освітнього підходу CLIL як інтеграція мовного та фахового навчання у немовних ВНЗ [Theses]
Дизайн німецькомовних рекламних текстів [Theses]
Modelling of Vibration Sensor Based on Bimorph Structure [Article]
Interface Interaction as a Factor of Dielectric Properties of Epoxy-based Composites with Graphite Nanoplatelets [Article]
Short Communication Physical Features of Double Sided Diffusion of Lithium into Silicon for Large Size Detectors [Article]
Role of TCO Films in Improving the Efficiency of CdS/MoS2 Heterojunction Solar Cells [Article]
Short Communication Formation and UV-Vis Studies of Lead Sulfide Nanoparticles [Article]
Excitonic Properties of Perylene Diimide Based Dyes [Article]
Structure and Physicomechanical Properties of Superhard Multicomponent Multilayer (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) Coatings with Double Modulation Period of the Structure [Article]
Crystalline Structure and Physical Properties of High-Entropy Film Alloys [Article]
Радянська модель місцевого управління доби воєнного комунізму: конституційно-правовий аспект [Article]