Recent Submissions

Regional Sustainability Assessment Through Multivariate Statistical Analysis [Article]
Features of International Reserves Management Underglobal Financial Turbulance [Theses]
Моделювання коінтеграційних процесів для удосконалення механізму монетарної трансмісії [Theses]
Щодо ефективності валютної політики НБУ [Article]
Валютна політика у забезпеченні фінансової стабільності економіки [Article]
Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривами [Article]
Empirical assessment of long-term aspects of sustainable regional development [Article]
Особливості реалізації механізму валютної політики НБУ в умовах фінансової нестабільності [Article]
Comparative analysis of univariate time series modeling and forecasting techniques for short-term unstable data [Article]
Теоретико-методичні основи побудови тренувального процесу юних біатлоністів у річному макроциклі [Monograph]
Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів [Book]
Дослідження структури та властивостей сучасних комплексних захисних покриттів [Theses]
Маркетинг у банку [Learning Object]
Україна у світовій політиці [Learning Object]
Grammatical parameters of the notional modus of EMPATHY concept lexicalised in modern English discourse [Article]
Механізми формування універсальних сенсорів на основі анізотропних гетеропереходів ZnO/Cu2O(CuO) у вигляді наносистем типу нейронні мережі [Technical Report]
Екстеріоризація емпатії в англомовних дискурсивних актах [Article]
Организация питания учащихся заведений трудовых резервов во время восстановления экономики Украины (1943–1950 гг.) [Article]
Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України [Technical Report]
Розробка перспективних наноструктурних багатошарових покриттів з покращеними фізико-механічними та трибологічними властивостями [Technical Report]
Підвищення ефективності та ресурсозбереження у технологічних процесах перспективних галузей промисловості за рахунок впровадження багатофункціональних агрегатів [Technical Report]
Моделі та інформаційні технології проектування і управління в складних системах [Technical Report]
Створення комплексу універсальних моделей для оптимізації старту, польоту та приземлення реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню [Technical Report]
Розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв для нафтогазового обладнання. Передпроектна підготовка [Technical Report]
Мультигармонічні резонансні взаємодії у двопотокових супергетеродинних лазерах на вільних електронах з гвинтовими пучками [Technical Report]
Розробка та застосування інноваційних технологій при вивченні математичних дисциплін [Technical Report]
Організація надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації [Technical Report]
Синтез, дослідження та оптимізація властивостей плівок халькогенідів кадмію та цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками [Technical Report]
Закономірності вікових і конституціональних морфологічних перетворень внутрішніх органів і кісткової системи за умов впливу ендо- і екзогенних чинників ішляхи їх корекції [Technical Report]
Геометрія і топологія підмноговидів і аналіз на многовидах [Technical Report]
Розробка фундаментальних основ маркетингової політики підприємств в умовах ринкової економіки [Technical Report]
Застосування нових методів діагностики немедикаментозних та хіміотерапевтичних методів в лікуванні поширених інфекцій в умовах Північно-Східного регіону України [Technical Report]
Механізми впливу інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні [Technical Report]
Методологія формування організаційно-економічного інструментарію забезпечення сталого розвитку [Technical Report]
Механізм управління знаннями в системі інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів [Technical Report]
Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства [Unknown]
Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними та інфекційними захворюваннями [Technical Report]
Мультигармонічні плазмово-пучкові та двопотокові супергетеродинні лазери навільних електронах згвинтовими електронними пучками [Technical Report]
Моделювання конфліктів в економіці [Technical Report]
Розробка матеріалознавчих основ структурної інженерії вакуумно-плазмових надтвердих покриттів з метою досягнення необхідних функціональних властивостей [Technical Report]
Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності [Technical Report]
Привлечение молодежи в учебные заведения системы трудовых резервов во время восстановления экономики Украины: социальные и организационные аспекты (1943–1950 гг.) [Article]
Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України [Technical Report]
Розроблення та дослідження засобів місцевого призначення з гемостатичними властивостями для невідкладної допомоги та хірургії [Technical Report]
Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування [Technical Report]
Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеостазу [Technical Report]
Оптимальні та адаптивні системи [Book]
Objective and subjective factors in formation of linguistic mechanisms in the age of domination of liberal values and priority of personal identity [Book]
Role and ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover [Book]
Edges of scientific creativity [Book]