Recent Submissions

Розрахунок і оптимізація освітлення цеху промислового підприємства [Masters thesis]
Управління ефективністю використання основних засобів підприємства [Masters thesis]
Моделювання емерджентної економіки [Learning Object]
Проектування системи електропостачання та освітлення котельні [Masters thesis]
Механізм оцінки інноваційного потенціалу підприємства [Masters thesis]
Проектування системи електропостачання дожимної компресорної станції [Masters thesis]
Реконструкція розподільного пристрою власних потреб теплоенергоцентралі [Masters thesis]
Управління борговою стійкістю країни [Theses]
Аналіз передумов виникнення кризових явищ на ринку цінних паперів України в 2013-2014 рр. [Theses]
Вдосконалення планування прибутку підприємства [Masters thesis]
Організаційно-економічні основи оплати праці на підприємстві [Masters thesis]
Удосконалення стратегічних позицій підприємства [Masters thesis]
Механізм планування операційних витрат підприємства [Masters thesis]
Проектування електропостачання багатоквартирного житлового будинку [Masters thesis]
Проектування системи електропостачання цегельного цеху на заводі будівельних матеріалів [Masters thesis]
Проектування системи електропостачання торгівельно-виставкового центру [Masters thesis]
Реконструкція системи електропостачання закладу середньої освіти [Masters thesis]
Проектування електропостачання цеху по ремонту електрообладнання [Masters thesis]
Система управління процесом виготовлення капронової нитки [Masters thesis]
Система струмового захисту і автоматики для приєднань 6-35 кВ УЗА-АТ [Masters thesis]
Система керування районною трансформаторною підстанцією РТП- 110/35/10 кВ [Masters thesis]
Проектування системи електропостачання та освітлення навчально-виробничої майстерні [Masters thesis]
Розробка системи електропостачання м’ясокомбінату [Masters thesis]
Забезпечення ефективності бізнес-планування інвестиційних проектів [Masters thesis]
Система автоматичного вмикання резерву в електричних установках вище 1000В [Masters thesis]
Управління ефективністю роботи персоналу підприємства [Masters thesis]
Розробка заходів підвищення ефективності та надійності системи електропостачання споживачів від РТП 35/10 кВ "Овсюки" [Masters thesis]
Increased Wear Coatings due Intrastructural Self-Correction [Article]
Аналіз роботи та оптимізація електричної частини підстанції 110/10 кВ [Masters thesis]
Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства [Masters thesis]
Аналіз режиму роботи та вибір електричного обладнання підстанції 35/10 кВ [Masters thesis]
Сучасні аспекти управління ринком нерухомості в Україні [Masters thesis]
Образ героя-бунтаря в рекламі: соціалізаційний аспект [Article]
Обґрунтування оптимальних параметрів системи електропостачання споживачів від РТП 35/10 кВ «Журавка» Варвинського РЕМ ВАТ ЕК «Чернігівобленерго» [Masters thesis]
Система захисту та керування ПЛ-35 кВ [Masters thesis]
Формування системи підвищення ефективності антикризового управління на підприємстві [Masters thesis]
Роль індикаторів фондового ринку у прогнозуванні економічних криз [Article]
Управління ціновою політикою на підприємстві ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат" [Masters thesis]
Формування економічного механізму процесів реструктуризації підприємства [Masters thesis]
Організація обліку та контролю доходів і видатків бюджетних установ [Masters thesis]
Теоретичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства [Masters thesis]
Екoнoмiчний aнaлiз шляхiв тa метoдiв удoскoнaлення системи мoтивaцiї тa oплaти пpaцi нa пiдпpиємствi [Masters thesis]
Теоретико-методичні аспекти антикризового управління підприємством [Masters thesis]
Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання [Masters thesis]
Analysis of the Methodology of Constructing a Production Function Using Quality Criteria [Article]
Управління конкурентоспроможністю торгівельного підприємства [Masters thesis]
Шляхи оптимізації фінансових результатів діяльності промислового підприємства [Masters thesis]
Шляхи підвищення ефективної діяльності в управлінні та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні [Masters thesis]
Аналіз формування фінансово-економічної стратегії запобігання банкрутства підприємств [Masters thesis]
Напрями трансформації бюджетної політики в контексті забезпечення фінансової безпеки України [Article]