Recent Submissions

Електрофізичні властивості мультишарових плівкових систем [Co/Pd]n та [Fe/Pd]n [Bachelous Paper]
ЛОГІТ-МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА БАНКІВ [Article]
Розробка електронного пристрою автоматичного пожежогасіння серверних приміщень [Bachelous Paper]
Розробка електронного пристрою автоматичного управління провітрюванням офісних приміщень [Bachelous Paper]
Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків [Article]
Розробка електронного пристрою управління і контролю за роботою головного насосу водопостачальних свердловин [Bachelous Paper]
Тонкі плівки як матеріал сенсорної техніки [Bachelous Paper]
Фізичні властивості плівкових систем Fe/Pt і Fe/Pd [Bachelous Paper]
Моделювання тензорезистивних властивостей плівок Ag/Cr і Ag/Fe [Bachelous Paper]
Тензоефект в двошарових плівкових системах Cu/Cr та Fe/Cr [Bachelous Paper]
Магнітодеформаційний ефект в двошарових плівокових системах Co/Ag [Bachelous Paper]
Фізичні основи, принцип дії та параметри фотоелектронних приладів [Bachelous Paper]
Система керування складною електромеханічною системою [Bachelous Paper]
Аналого-цифрова система контролю параметрів руху об’єкта [Bachelous Paper]
Комп’ютеризована система дистанційного збору і обробки параметрів об’єкта [Bachelous Paper]
Коррупционный лоббизм на Украине: сущность, детерминанты и меры противодействия [Article]
Розробка оптимальної за швидкодією системи керування об’єктом другого порядку інерційності [Bachelous Paper]
Підвищення вібронадійності відцентрових насосів АЕС на основі створення достовірних математичних моделей динамічної системи ротор-корпус [Synopsis]
Вплив надроторних елементів шнеку на кавітаційно-ерозійні якості шнекововідцентрового ступеня насоса [Synopsis]
Розробка лабораторного стенду для дослідження оптронів [Bachelous Paper]
Розробка насосного агрегату типу АНФ на параметри: напір 17 м, подача 30 м3/год, частота обертання 3000 об/хв [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі ЗОШ №2 м. Суми [Bachelous Paper]
Особливості управління фінансовими ресурсами на промисловому підприємстві [Bachelous Paper]
Особливості управління підприємством в сфері банківських послуг [Bachelous Paper]
Антикризове управління на сучасному підприємстві [Bachelous Paper]
Розробка відцентрового насоса на парметри Q = 36 м3/ч, Н = 30 м [Bachelous Paper]
Розробка консольного насоса типу на параметри Q = 110 м3/год, Н = 75 м, n = 2950 об/хв [Bachelous Paper]
Розробка консольного насоса типу СМ на параметри Q = 50 м3/год, Н = 50 м, n = 1450 об/хв [Bachelous Paper]
Розробка пластинчастого насоса на параметри: V = 28 см3, Р = 6,3 МПа, n = 1500 об/хв [Bachelous Paper]
Розробка пластинчастого насоса на параметри: V = 94 см3, Р = 6,3 МПа, n = 1500 об/хв [Bachelous Paper]
Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві [Bachelous Paper]
Моделювання теплових режимів роботи приміщення кінотеатру [Bachelous Paper]
Методика оцінки ймовірності та розробки стратегії запобігання банкрутству підприємства [Bachelous Paper]
Розробка пластинчастого насоса на параметри: V = 144 см3, Р = 6,3 МПа, n = 960 об/хв [Bachelous Paper]
Економічна оцінка фінансових ресурсів підприємства [Bachelous Paper]
Система управління технологічним процесом приготування розчинів для виготовлення піроксилінових порохів [Bachelous Paper]
Аналіз стану і використання основних фондів підприємства [Bachelous Paper]
Розробка дивідендної політики акціонерного товариства [Bachelous Paper]
Optimising work of the medical services in case of large disasters [Bachelous Paper]
Управління процесом реструктуризації підприємства [Bachelous Paper]
Проблеми ефективності використання оборотних та необоротних активів підприємства [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі ЗОШ №9 м. Суми [Bachelous Paper]
Стратегічне управління інноваційно-інвестиційним розвитком в оцінці потенціалу технопаркових конструкцій [Bachelous Paper]
Вплив концентрації компонентів на електрофізичні властивості плівок на основі Со/Pt і Со/Pd [Bachelous Paper]
Розробка програмного забезпечення для систем автоматичного управління на базі ОС ANDROID [Bachelous Paper]
Система управління технологічним процесом виготовлення бакелитів рідких [Bachelous Paper]
Конструктивні та технологічні особливості блоку контролю температури та автоматичного керування обігрівачами на мікроконтролері [Bachelous Paper]
Web-сайт портфоліо [Bachelous Paper]
Web-сайт оренди кальяну [Bachelous Paper]
Розробка широкосмугового антенного підсилювача-розподілювача [Bachelous Paper]