Recent Submissions

Аналіз особливостей розвитку світового енергетичного ринку [Article]
Теоретичні засади реструктуризації національної економіки з урахуванням економічних та екологічних трансформацій [Article]
Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку [Article]
Методичні основи оцінки впливу маркетингових інструментів на макроекономічну стабльність національної економіки [Article]
Застосування економіко-математичного моделювання в процех реструктуризації національної економіки [Article]
Вплив соціо-економіко-політичних взаємозв'язків на демографічні, міграційні процеси та зайнятість населення: динамічне прогнозування та державне регулювання [Article]
Національний банк України: огляд сучасних тенденцій і перспектив розвитку [Article]
Проблеми правового регулювання нетипових форм зайнятості [Theses]
Проблеми українського законодавства щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю та напрями його удосконалення [Theses]
Управління академічним навантаженням в контексті реформи фінансового забезпечення галузі вищої освіти [Article]
Етапи створення та функціонування Національного банку України [Article]
Особливості міжнародно-правового режиму навігаційного використання міжнародних рік Африки [Article]
Роль звітності зі сталого розвитку у здійсненні відповідальних інвестицій: огляд академічних джерел [Article]
Науково-практичні засади забезпечення відкритості та прозорості функціонування органів державної влади (на прикладі Держекоінспекції Сумської області) [Article]
Визначальна роль фінансової грамотності під час оцінки рівня захисту клієнтів фінансового сектору [Article]
Використання маркетингового підходу до формування іміджу країни з огляду на її макроекономічну стабільність [Article]
Управління організаційним розвитком в умовах стратегічного розриву [Article]
Сутність, значення та роль іноземних інвестицій в національній економіці [Article]
Екологічні фондові індекси: зарубіжний досвід та уроки для України [Article]
Автономна система живлення на основі сонячної електростанції середньої потужності [Bachelous Paper]
Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого розвитку місцевого самоврядування в Україні [Article]
Соціальна рентабельність як інструмент узгодження інтересів стейкхолдерів в контексті державного регулювання інституціональних змін соціального сектору національної економіки [Article]
Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці [Article]
Земельні ресурси господарств населення в контексті формування перспектив їх розвитку [Article]
Трансформація обігових фінансових інструментів в умовах цифровізації фінансового сектору економіки [Article]
Застосування стратегічної екологічної оцінки при розробці стратегій забезечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій [Article]
Оптимізація структури капіталу підприємства сфери послуг [Article]
Маркетинговий підхід до формування іміджу країни: основні детермінанти впливу та драйвери покращення макроекономічної стабільності [Article]
Теоретичні основи концепції стратегічного управління закладами фінансово-кредитної сфери [Article]
Маркетинг збуту промислових підприємств [Article]
Державне регулювання розподілу природної ренти в національній економіці на основі теорії колабораційних альянсів [Thesis]
Сучасні еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку [Article]
Проблеми державного регулювання альтернативних фінансів [Article]
Змістовні та організаційно-функціональні особливості публічних фінансів в Україні [Article]
Основи теоретичного аналізу ресурсного ринку [Article]
Екологічні ризики в системі формування економічного потенціалу національної економіки України [Article]
Соціальна економіка vs економіка спільного доступу: пошук спільних принципів [Article]
Специфіка розподілу загальновиробничих витрат на сільськогосподарському підприємстві [Article]
Класифікаційні детермінанти інвестиційних ресурсів в контексті глобалізаційних змін [Article]
Споживачі на ринку фінансових послуг: огляд поведінкових ефектів та світові підходи до їх врахування [Article]
Деякі особливості кваліфікації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у світлі антикорупційної реформи [Theses]
Оптимізація рівня фіскальної децентралізації в контексті реформування сектору публічних фінансів: світовий контекст [Article]
Аналіз світового досвіду та вітчизняної практики імплементації реформи фінансової децентралізації [Article]
Становлення та сучасний стан розвитку системи соціального вирівнювання в Україні [Article]
Суб’єктивні права та обов’язки правомочної сторони пенсійних правовідносин по інвалідності [Theses]
Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката [Theses]
Правові аспекти функціонування та тенденції розвитку системи суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні [Theses]
Моделювання техногенного впливу об'єктів теплоенергетики на гідросферу [Thesis]
Проблеми визначення правосуб’єктності правомочної особи у пенсійних правовідносинах по інвалідності [Theses]
До питання впровадження концепції BYOD у систему вищої юридичної освіти [Theses]