Skip navigation

Top 10 SumSU Authors

Downloads
1. Smirnov, Oleg Yuvenalyevich 608945
2. Smirnov, Oleh Yuvenaliiovych 608945
3. Prokopenko, Olha Volodymyrivna 389565
4. Dudkin, Oleksandr Valentynovych 345416
5. Illiashenko, Serhii Mykolaiovych 240464
6. Bilovodska, Olena Anatoliivna 145834
7. Dreval, Olha Yuriivna 127878
8. Bozhkova, Viktoriia Viktorivna 115709
9. Попова, О.Ю. 108472
10. Книшов, Є.І. 105536