Browsing by Author Khodtseva, Alla Oleksandrivna


Showing results 41 to 59 of 59
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Об антропоцентрическом характере вымышленности Leshchenko, Olha Illivna; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 26 43
2010 Організація навчального процесу на кафедрі іноземних мов УАБС НБУ та шляхи його удосконалення Khodtseva, Alla Oleksandrivna; Бокун, І.А. Conference Papers 20341 383
1999 Основні вимоги до організації життєдіяльності дитячого оздоровчого центру нового типу. Чернишова, Г; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 5010 4116
2012 Особистісно орієнтований підхід до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 5554 5684
2010 Особливості формування професійних комунікативних навичок в курсі ділової англійської мови Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 11657 5854
2011 Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови Medvid, Olena Mykolaivna; Медвидь, Елена Николаевна; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 37847 814
2010 Практична граматика ділової англійської мови Leshchenko, Olha Illivna; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Schoolbook 49561 58989
2020 Роль сучасних дистанційних форм навчання в розвитку англомовних комунікативних компетенцій Medvid, Olena Mykolaivna; Podolkova, Svitlana Vitaliivna; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 1684 1800
2020 Роль сучасних дистанційних форм навчання в розвитку англомовних комунікативних компетенцій Medvid, Olena Mykolaivna; Podolkova, Svitlana Vitaliivna; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 79 79
2005 Тьюторская система как эффективное средство организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях Великой Британии Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 11152 14463
2010 Формування іншомовної комунікативної компетенції інтерактивними засобами Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 4279 189
2014 Формування іншомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 1549 113
2006 Шляхи покращення організації курсу АМПС у вищих навчальних закладах економічного профілю в умовах кредитно-модульної системи Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 37183 608
2014 Шляхи стимулювання самостійної роботи студентів (досвід Великої Британії) Khodtseva, Alla Oleksandrivna; Medvid, Olena Mykolaivna Article 6510 155
2007 Європейський мовний портфель як ефективний засіб самостійної роботи студентів Khodtseva, Alla Oleksandrivna; Астаніна, Н.В. Article 2051 16618
2011 Індивідуалізація контролю при вивченні іноземної мови як фактор стимуляції самостійної роботи студентів Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 12422 546
2012 Інтеграційні тенденції у вивченні викладанні англійської мови для професійного спілкування Khodtseva, Alla Oleksandrivna; Medvid, Olena Mykolaivna Article 3399 1909
2004 Іншомовне ділове спілкування в системі підготовки спеціалістів економічного профілю Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 85591 51888
2004 Іншомовне ділове спілкування в системі підготовки спеціалістів економічного профілю Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 14014 18288