Browsing by Author Khodtseva, Alla Oleksandrivna


Showing results 41 to 57 of 57
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
1999 Основні вимоги до організації життєдіяльності дитячого оздоровчого центру нового типу. Чернишова, Г; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 156 125
2012 Особистісно орієнтований підхід до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 73 69
2010 Особливості формування професійних комунікативних навичок в курсі ділової англійської мови Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 162 110
2011 Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови Medvid, Olena Mykolaivna; Медвидь, Елена Николаевна; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 287 203
2010 Практична граматика ділової англійської мови Leshchenko, Olha Illivna; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Schoolbook 767 734
2020 Роль сучасних дистанційних форм навчання в розвитку англомовних комунікативних компетенцій Medvid, Olena Mykolaivna; Podolkova, Svitlana Vitaliivna; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 14 13
2020 Роль сучасних дистанційних форм навчання в розвитку англомовних комунікативних компетенцій Medvid, Olena Mykolaivna; Podolkova, Svitlana Vitaliivna; Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 14 13
2005 Тьюторская система как эффективное средство организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях Великой Британии Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 269 324
2010 Формування іншомовної комунікативної компетенції інтерактивними засобами Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 150 97
2014 Формування іншомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 80 9
2006 Шляхи покращення організації курсу АМПС у вищих навчальних закладах економічного профілю в умовах кредитно-модульної системи Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 443 326
2014 Шляхи стимулювання самостійної роботи студентів (досвід Великої Британії) Khodtseva, Alla Oleksandrivna; Medvid, Olena Mykolaivna Article 81 46
2007 Європейський мовний портфель як ефективний засіб самостійної роботи студентів Khodtseva, Alla Oleksandrivna; Астаніна, Н.В. Article 354 436
2011 Індивідуалізація контролю при вивченні іноземної мови як фактор стимуляції самостійної роботи студентів Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 400 231
2012 Інтеграційні тенденції у вивченні викладанні англійської мови для професійного спілкування Khodtseva, Alla Oleksandrivna; Medvid, Olena Mykolaivna Article 77 53
2004 Іншомовне ділове спілкування в системі підготовки спеціалістів економічного профілю Khodtseva, Alla Oleksandrivna Conference Papers 383 387
2004 Іншомовне ділове спілкування в системі підготовки спеціалістів економічного профілю Khodtseva, Alla Oleksandrivna Article 382 285