Browsing by Author Ziakun, Alla Ivanivna


Showing results 1 to 20 of 30
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Cоціальні заходи органів місцевого самоврядування Запорізького краю в 1917 р. Ziakun, Alla Ivanivna Article 63 63
2019 Викладання національної історії у вищих навчальних закладах України: формування нового змісту Ziakun, Alla Ivanivna Article 76 56
2016 Владні коридори родини Б. Хмельницького Ziakun, Alla Ivanivna Conference Papers 110 80
2020 Від приватної колекції до музею: історія зібрань Ханенків Зьоменко, М.В.; Ziakun, Alla Ivanivna Conference Papers 21 11
2001 До проблеми створення підручників з історії України для національної вищої освіти країни Ziakun, Alla Ivanivna Article 142 131
2019 Застосування спеціальних психологічних знань під час досудових слідчих дій Ziakun, Alla Ivanivna; Прокопенко, К.В. Article 121 111
2006 Західноєвропейська дипломатія та національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Ziakun, Alla Ivanivna Article 339 395
2017 Культурно-освітній феномен «Школи академіків» Павла Галагана Ziakun, Alla Ivanivna Article 72 50
2012 Культурні цінності в державній політиці 20-30-х рр. ХХ ст.: від збереження до руйнації. Ziakun, Alla Ivanivna Article 65 54
2017 Методологічні основи юридичної психології як науки Ziakun, Alla Ivanivna; Дегтяр, Р.О. Article 740 706
2014 “Монархізм” Б. Хмельницького: гіпотези та реалії Ziakun, Alla Ivanivna Article 99 104
2011 Навчальна література з історії кінця 80-90-их рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз. Ziakun, Alla Ivanivna Monograph 593 850
2001 Навчальна література з історії, видана в Україні в 1989-2000 роках Ziakun, Alla Ivanivna; Корольов, Б.І. Lists 546 1063
2012 Національна специфіка і самобутність українського ярмарку Ziakun, Alla Ivanivna Article 84 179
2020 «Пакт Реріха» та Гаазька конвенція 1954 р. про охорону культурно-історичних цінностей під час воєнних дій Мурашко, К.О.; Ziakun, Alla Ivanivna Conference Papers 8 14
2015 Педагогічний потенціал мистецтва як складова професійної підготовки вчителів 20-х років ХХ століття Ziakun, Alla Ivanivna Article 57 72
2013 Приватна доброчинність в освітянській галузі України: минуле та сьогодення. Ziakun, Alla Ivanivna Article 238 218
2014 “Пролетарська” ідентичність студентської молоді в “тоталітарному пейзажі” 20 - х років хх століття. Ziakun, Alla Ivanivna Article 89 150
2005 "Українська карта" в кінці 30-х - на початку 40-х років ХХ ст. Ziakun, Alla Ivanivna Article 634 647
2008 Українська інтелегенція: соціальний портрет крізь 20-30-ті роки ХХ ст. Ziakun, Alla Ivanivna Article 313 673