Browsing by Keywords железодефицитная анемия


Showing results 1 to 20 of 24
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Characteristic of colon microbiocenosis among preschool children suffering community-acquired pneumonia associated with iron deficiency anemia Vasylyshyn, Khrystyna Ihorivna Conference Papers 200 160
2014 Trace Element Status (Iron, Zinc, Copper, Chromium, Cobalt, and Nickel) in Iron-Deficiency Anaemia of Children under 3 Years Loboda, Andrii Mykolaiovych; Pohorielov, Maksym Volodymyrovych; Ангелова, Марія Георгієва; Ангелова, Мария Георгиева; Angelova, Maria Georgieva; Петкова-Маринова, Цветеліна Валентинова; Петкова-Маринова, Цветелина Валентинова; Petkova-Marinova, Tsvetelina Valentinova; Недкова-Коларова, Ваня Недкова; Nedkova-Kolarova, Vania Nedkova; Божинова, Атанаска Наумова; Bozhinova, Atanaska Naumova Article 4232 4314
2014 Вивчення рівня експресії гена eNOS у плацентарній тканині при залізодефіцитній анемії Анчева, І.А. Article 361 281
2014 Вплив синбіотичного препарату на вміст залізовмісних білків у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією Василишин, Христина Ігорівна; Vasylyshyn, Khrystyna Ihorivna; Vasilishin, Hrustina Igorivna; Smiian, Oleksandr Ivanovych; Козлова, К.Г. Conference Papers 726 510
2014 Динаміка вмісту цинку та міді в дітей переддошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією Василишин, Х.І. Conference Papers 549 450
2003 Динаміка рівня еритропоетину при лікуванні залізодефіцитної анемії у дітей Loboda, Andrii Mykolaiovych; Markevych, Vitalii Eduardovych Conference Papers 982 1013
2012 Діагностика залізодефіцитних станів у дітей: сучасний погляд на проблему Smiian, Oleksandr Ivanovych; Василишин, Х.І.; Климовець, М.; Шишчук, А Article 1795 2289
2017 Діафрагмальні кили в генезі залізодефіцитної анемії у дітей та своєчасна діагностика Гончарь, М.О.; Іщенко, Т.Б.; Тішко, О.С.; Пушкар, О.М.; Крижановська, О.М. Conference Papers 67 34
2007 Забезпеченість еритропоетином вагітних жінок із залізодефіцитною анемією Markevych, Valentyna Volodymyrivna; Вдовиченко, Ю.П. Conference Papers 1120 1170
2003 Забезпеченість міддю та цинком здорових дітей та дітей із залізодефіцитною анемією Loboda, Andrii Mykolaiovych; Markevych, Vitalii Eduardovych Conference Papers 1766 1747
2017 Клінічні особливості перебігу негоспітальної пневмонії асоційованої із залізодефіцитною анемією у дітей раннього віку Зіміна, Н.А. Masters thesis 208 239
2006 Лікування залізодефіцитної анемії у вагітних жінок мальтофером Markevych, Valentyna Volodymyrivna; Вдовиченко, Ю.П. Conference Papers 1404 1414
2006 Обмін заліза, кобальту та нікелю при лікуванні залізодефіцитної анемії у дітей Markevych, Vitalii Eduardovych; Loboda, Andrii Mykolaiovych Article 4559 4761
2007 Оптимізація тактики ведення вагітності у жінок із залізодефіцитною анемією Markevych, Valentyna Volodymyrivna Synopsis 1995 2797
2011 Особливості розвитку вторинних обмінних порушень при залізодефіцитній анемії Popov, Serhii Vitaliiovych; Машин, С.М. Conference Papers 936 1247
2010 Особливості розвитку ускладнень анемії Popov, Serhii Vitaliiovych; Машин, С.М. Conference Papers 1272 1306
2011 Особливості розвитку ускладнень залізодефіцитної анемії в залежності від віку, статі та місця проживання Машин, С.М. Masters thesis 2314 2533
2012 Патоморфологія плацент юних вагітних із залізодефіцитною анемією Мельникова, М.В.; Яцків, Ю.В.; Решетнікова, О.С. Conference Papers 1008 800
2013 Показатели феррокинетики у детей преддошкольного и дошкольного возраста, больных внебольничной пневмонией, ассоциированной с железодефицитной анемией Smiian, Oleksandr Ivanovych; Васлишин, Христина Ігоревна; Vasylyshyn, Khrystyna Ihorivna; Vasylyshyn, Khrystyna Igorivna; Bynda, Tetiana Parfeniivna; Yemets, Oleksandr Mykhailovych Conference Papers 924 606
2002 Роль плаценти у виникненні анемії у новонароджених дітей Markevych, Vitalii Eduardovych; Pylypets, Iryna Vitaliivna Conference Papers 896 957