Browsing by Keywords мовленнєва діяльність


Showing results 1 to 20 of 22
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Innovations as a Prerogative in Teaching Foreign Languages Chepeliuk, Antonina Dmytrivna; Susidenko, Ye. Article 177 74
2020 Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності Заболотна, І.С. Bachelous Paper 57 55
2020 Етапи роботи по формуванню вмінь і навичок говоріння Пятаченко, С.М. Bachelous Paper 47 47
2020 Зв'язок монологічного мовлення з іншими видами мовленнєвої діяльності Несторенко, Д.В. Bachelous Paper 482 480
2019 Зв'язок читання з іншими видами мовленнєвої діяльності Бондар, А.О. Bachelous Paper 223 302
2020 Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетенції Орьол, В.А. Bachelous Paper 31 30
2018 Лінгвопсихологічні основи формування мовленнєвої компетенції Голуб, Т.В. Bachelous Paper 6 2
2020 Методична доцільність нестандартних уроків з іноземної мови Желновач, Т.О. Bachelous Paper 163 166
2018 Методична доцільність нестандартних уроків іноземної мови Панасенко, В.В. Bachelous Paper 3 0
2009 Місце читання у взаємопов'язаному навчанні видів мовленнєвої діяльності студентів технічних спеціальностей Mulina, Nataliia Ihorivna Conference Papers 2018 1690
2016 Особливості мовного вираження поздоровлення у англомовному інтернет-просторі Беспалова, Г.В. Conference Papers 89 78
2020 Письмо як засіб навчання іноземної мови на початковому етапі Самілик, Т.О. Bachelous Paper 100 114
2018 Прийоми та методи роботи над активним граматичним мінімумом на початковому етапі Яновська, Ю.Д. Bachelous Paper 155 134
2020 Принцип новизни як основа реалізації мети уроку іноземної мови Сіренко, А.Ю. Bachelous Paper 29 36
2018 Проблема контролю видів мовленнєвої діяльності на початковому етапі Богомаз, М.І. Bachelous Paper 7 0
2018 Робота над фразеологізмами на уроках іноземної мови Чернишова, А.В. Bachelous Paper 8 1
2019 Система вправ для навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності Жмурко, К.Ю. Bachelous Paper 11 0
2018 Формування умінь і навичок письма на старшому етапі на прикладах листів-відгуків Чухно, Н.В. Bachelous Paper 4 0
2018 Формування умінь і навичок письма на старшому етапі на прикладах листів-відгуків Чухно, Н.В. Bachelous Paper 1047 2249
2020 Функціональне навчання граматики на різних етапах Юркова, А.М. Bachelous Paper 256 284