Browsing by Keywords administrative liability


Showing results 1 to 20 of 29
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень у контексті співвідношення з нормами FCPA Цабека, К.Є. Conference Papers 1737 1767
2018 Адміністративна відповідальність за невиконання вимог прокурора Шаповалова, Ю.В. Masters thesis 18 2
2018 Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України Леганьков, В.В. Masters thesis 7 0
2018 Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності Байдаленко, О.О. Masters thesis 31056897 3134986
2020 Адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки Голуб, В.І. Masters thesis 33418 30657
2020 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин Гуленко, А.О. Masters thesis 129911 46868
2021 Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду в Україні Старовойтова, С.М. PhD Thesis 402780 583713
2021 Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду в Україні Старовойтова, С.М. Synopsis 280687 33692
2019 Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні Золота, Л.В. PhD Thesis 35954399 42176076
2019 Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні Золота, Л.В. Synopsis 900987 314115
2021 Адміністративно-правове забезпечення житлового будівництва в Україні Тарасюк, Ю.В. PhD Thesis 2315835 3026543
2021 Адміністративно-правове забезпечення житлового будівництва в Україні Тарасюк, Ю.В. Synopsis 410681 226035
2018 Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень Кібець, Д.В. PhD Thesis 1319239 4498789
2018 Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень Кібець, Д.В. Synopsis 226264 33212
2021 Адміністративно-правове регулювання епідеміологічного контролю та нагляду в Україні Хайнацький, Є.С. PhD Thesis 279937 149218
2021 Адміністративно-правове регулювання епідеміологічного контролю та нагляду в Україні Хайнацький, Є.С. Synopsis 9535 12943
2018 Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні Шорський, П.О. PhD Thesis 178285205 403371786
2018 Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні Шорський, П.О. Synopsis 137481 34418
2010 Адміністративно-правовий режим об'єктів права власності на природні ресурси Афанасієв, Р.В. Synopsis 84601 44108
2020 Адміністративно-правові засади відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією Цабека, К.Є. PhD Thesis 235428 1319463