Browsing by Keywords diabetes mellitus


Showing results 101 to 120 of 137
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Порівняння гістологічної будови нирки в нормі та при цукровому діабеті Бондаренко, О.О.; Hordiienko, Olena Volodymyrivna Conference Papers 7722 4566
2010 Початкова інсулінотерапія за умов неефективності пероральної терапії цукрового діабету 2 типу Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Лобода, Т.Ю.; Дем`янова, А.А.; Подорога, О.І.; Котков, В.В.; Євдокименко, В.І. Conference Papers 78128 33347
2013 Поширеність цукрового діабету та його ускладнень у Тернопільській області Мазур, Л.П.; Марущак, М.І. Conference Papers 135340 3832
2015 Променева діагностика остеопатій нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет Хандога, В.С. Conference Papers 1971 187
2016 Протекторна дія рослинного препарату на структуру під'язичної слинної залози в експерименті Пачевська, А.В.; Шевня О.Б., Conference Papers 19624 1674
2016 Профілактика функціональних порушень печінки в експерименті Дудкіна, О.О. Conference Papers 11529 474
2016 Рання та відстрочена реакція білка hif-1α на двобічну каротидну ішемію-реперфузію в різних частках неокортекса щурів з експериментальним цукровим діабетом Кметь, Т.І.; Кметь, О.Г. Article 6259 4415
2015 Реабілітація хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарда із супутнім цукровим діабетом на курорті "Миргород" Колоденко, О.В.; Мельник, Н.І. Article 10528 7822
2014 Результати комбінованого лікування нейроішемічної діабетичної стопи Попадинець, В.М. Conference Papers 17615 758
2021 Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі діабетичної хвороби нирок та можливості її корекції при лікуванні ЦД Кузнецова, Г.С. PhD Thesis 109834 200778
2021 Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі діабетичної хвороби нирок та можливості її корекції при лікуванні ЦД Кузнецова, Г.С. Synopsis 5390 5394
2011 Роль С-реактивного білка у патогенезі хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом ІІ типу Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Чернацька, О.М. Conference Papers 117255 1734
2008 Роль сенсітайзерів у лікуванні вперше виявленого цукрового діабету 2 типу Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Podoroha, Olena Ivanivna 188173 188588
2013 Рівень апоптозу лімфоцитів у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу Марущак, М.І.; Мазур, Л.П.; Боб, О.О. Conference Papers 6678 1641
2014 Рівень гомоцистеїну у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом 2 типу Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г. Conference Papers 17317 622
2020 Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna Article 204 42
2015 Синдром "сухого глаза" у больных с сахарным диабетом Савицкая, Л.И.; Альмагзази, Хамза; Хамзе, Мохамад Conference Papers 6120 6906
2014 Синдром "сухого глаза" у больных с сахарным диабетом Lekishvili, Sofiia Ehnativna; Савицкая, Л.И.; Альмагзази, Х.; Хамзе, М. Conference Papers 7093278 770
2011 Современная антиоксидантная терапия диабетической ретинопатии Lekishvili, Sofiia Ehnativna; Potapova, Alyona Oleksandrivna Conference Papers 74366 12532
2014 Соціально-економічний статус і поширеність чинників ризику серцево-судинних захворювань у хворих на цукровий діабет 2 типу та гіпертонічну хворобу (огляд літератури) Березняков, І.Г.; Левадна, Ю.В.; Сидоров, Д.Ю; Пожар, В.Й. Article 13179 1615