Browsing by Keywords non-alcoholic fatty liver disease


Showing results 1 to 15 of 15
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Hypolipidemic therapy in with metabolic syndrome and nonalcoholic fatty liver disease Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Prokopishek, M.V.; Aldusari, F. Conference Papers 70423 1311
2017 Аналіз ризиків прогресування фіброзу печінки у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Zhaldak, Dar`ia Oleksandrivna Conference Papers 23009 3757
2020 Генетичні аспекти особливостей перебігу та лікування хвороб внутрішніх органів Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Technical Report 1636 1977
2015 Дослідження показників жорсткості судинної стінки у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від рівня С-реактивного білка Murenets, Ninel Oleksandrivna; Кучма, Н.Г.; Щеглюк, Л.М. Conference Papers 27779 571
2017 Зв'язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г. Conference Papers 19721 2921
2016 Новые немедикаментозные технологии в лечении больных неалкогольной жировой болезнью печени с сопутствующей ишемической болезнью сердца Заболотная, И.Б. Article 5724 3662
2019 Оцінка маркерів доклінічного ураження органів-мішеней у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки і метаболічний синдромзалежно від ступеня ожиріння Кочержат, О.І. Article 3890 3895
2017 Оцінка ризику прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Zhaldak, Dar`ia Oleksandrivna Conference Papers 5117 169
2017 Полиморфизм гена CYP7A1 и особенности дислипидемий у больных неалкогольной жировой болезнью печени в сочетании с гипотиреозом Zhaldak, Dar`ia Oleksandrivna; Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych Article 81 21
2017 Ризик розвитку гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від С677Т поліморфізму гену метилентетрагідрофолатредуктази Murenets, Ninel Oleksandrivna; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Кучма, Н.Г.; Шпетна, О.В.; Коломієць, О.О. Conference Papers 1158 108
2017 Розлади статевої сфери у пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом та цукровим діабетом / предіабетом Фейса, С. Conference Papers 2154 2341
2017 Роль метаболічних порушень у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки Гунько, Г.В. Conference Papers 9073 281
2014 Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych Article 7796 10945
2015 Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Kuchma, Nataliia Hryhorivna; Kuchma, Natalia Grigorievna; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Murenets, Ninel Oleksandrivna Article 6579 10014
2019 Ступінь розвитку та роль ендотеліальної дисфункції у виникненні та прогресуванні не алкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ожирінням Хухліна, О.С.; Антонів, А.А.; Коцюбійчук, З.Я.; Гайдичук, В.С.; Андрусяк, О.В. Article 3976 3987