SearchClear search fields
Showing results 1 to 20 of 31
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Проблеми та перспективи діяльності банків з іноземним капіталом в Україні Друженець, М.О. Masters thesis 9 1
2018 Іноземний капітал в банківській системі: вплив на фінансову стабільність та економічний розвиток країни Гаврилко, В.С. Masters thesis 48 239
2014 Перспективи банківської системи України у контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків Костюк, О.В. Article 53 134
2013 Вплив іноземного капіталу на формування банківської системи країни Білик, О.І. Conference Papers 36 4
2013 Forms and tendencies of presence of foreign capital in the banking system of Ukraine Bashlai, S.V. Article 22 4
2013 Системні принципи функціонування банківської системи України на прикладі поведінки іноземного капіталу Д'яконова, Ірина Іванівна; Diakonova, Iryna Ivanivna Article 13 8
2013 Вплив іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему Романик, О.Р. Article 54 205
2012 Наслідки інтеграційних процесів у національній банківській системі в умовах глобалізації Козлова, Ю.В. Conference Papers 22 7
2012 Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на банківську систему України Кириченко, Т.В. Conference Papers 155 325
2012 Аналіз структури банківської системи україни на шляху до євроінтеграції Коряков, С.О. Conference Papers 15 10
2011 Проблеми та перспективи консолідації капіталу в банківській системі України Богма, С.Д. Article 102 16
2011 Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи Єріс, Л.М.; Коваленко, В.В. Article 70 30
2010 Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвиту Hrytsenko, Larysa Leonidivna; Grytsenko, Larysa Leonidivna; Онопрієнко, Є.Ю. Article 2431 2533
2010 Доцільність присутності іноземного капіталу в банківській системі України Болгар, Т.М. Conference Papers 27 39
2010 Експансія іноземного капіталу в банківську систему України: загрози та можливості Козьменко, О.В.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article 371 242
2010 Іноземний капітал у банківській системі України Skliar, Iryna Dmytrivna; Деркач, Жан Володимирович; Деркач, Жан Владимирович; Derkach, Zhan Volodymyrovych Conference Papers 1039 1472
2010 Проблемні аспекти розвитку банківської системи України в контексті глобалізаційних процесів Онопрієнко, Є.Ю. Conference Papers 28 14
2009 Роль иностранных банков в Украине в условиях кризиса Долгалева, М.А. Article 40 38
2008 Финансовые потоки в глобальном мире. Balatskyi, Yevhen Olehovych Article 48 164
2008 Оцінка впливу іноземного капіталу на банківську систему України Швець, Ю.В. Conference Papers 42 50