Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 16
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Вплив електронного опромінення на анізотропію електропровідності n-InSe Ковалюк, З.Д.; Мінтянський, І.В.; Савицький, П.І. Article 66 4
2015 Пористий вуглецевий матеріал з рослинної сировини як поляризаційна складова електродів суперконденсаторів Ковалюк, З.Д.; Юрценюк, С.П.; Семенчук, І.І. Article 172 205
2018 Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3 Бахтінов, А.П.; Водоп’янов, В.М.; Іванов, В.І.; Ковалюк, З.Д.; Ткачук, І.Г.; Нетяга, В.В.; Литвин, О.С. Article 133 14
2017 Вплив електрохімічного впровадження іонів кобальту на властивості пористих вуглецевих матеріалів, як електродної складової суперконденсатора Ковалюк, З.Д.; Юрценюк, С.П.; Семенчук, І.І.; Боледзюк, Б.В.; Шевченко, А.Д. Article 12 5
2016 Оптичні властивості GaSe, інтеркальованого гідрооксидом калію Боледзюк, В.Б.; Ковалюк, З.Д.; Пирля, М.М.; Цибуленко, Ю.М.; Нетяга, В.В.; Камінский, В.М. Article 85 76
2013 Оптичні та електрохімічні властивості шаруватих кристалів GaSe інтеркальованих нікелем Барбуца, С.Г.; Пирля, М.М.; Фешак, Т.М.; Ковалюк, З.Д.; Боледзюк, В.Б. Article 461 58
2015 Феромагнетизм при кімнатній температурі в шаруватих напівпровідникових кристалах InTe, інтеркальованих кобальтом Боледзюк, В.Б.; Кудринський, З.Р.; Ковалюк, З.Д.; Шевченко, А.Д. Article 108 122
2012 Топологія поверхні шаруватих кристалів p-InSe і n-SnS2-xSex (0 ≤ x ≤ 1) та гетеропереходи на їх основі Катеринчук, В.М.; Кудринський, З.Р.; Ковалюк, З.Д. Article 274 208
2016 Вплив активаційного реагента на параметри електродних матеріалів суперконденсатора Ковалюк, З.Д.; Юрценюк, С.П.; Семенчук, І.І. Article 47 42
2014 Дослідження електричних властивостей InSe інтеркальованого кобальтом Ковалюк, З.Д.; Шевчик, В.В.; Боледзюк, В.Б.; Нетяга, В.В. Article 170 54