Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 115
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Contact Establishing in American Corporate Culture via Translation Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Pavlenko, T. Article 231 222
2013 Функціонування метафори у поетичному художньому дискурсі (на матеріалі поезії англомовних авторів) Ворожко, Н.А. Conference Papers 5589 10521
2009 Невербальні аспекти діалогічного дискурсу Федоряко, А. Conference Papers 4010 3680
2017 Дискурс ЗМІ Великобританії як коригуюча стратегія нівелювання євроінтеграційних процесів Popova, Olena Volodymyrivna; Бондаренко, А.С. Conference Papers 125 91
2010 Утішання в парентальному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Бровкіна, Оксана Володимирівна; Бровкина, Оксана Владимировна; Brovkina, Oksana Volodymyrivna Article 17321 7952
2010 Класифікація прислівників в авторському дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Шелехова, О.В. Conference Papers 5449 5263
2015 Прийоми мовленнєвого маніпулювання у передвиборчому американському дискурсі Вірчак, Г. Conference Papers 687 672
2012 Читатель как субъект и объект в рекламно-художественном дискурсе Chulanova, Halyna Valeriivna Article 1927 1881
2009 Привітальні висловлювання в англомовному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Удовиченко, О.П. Conference Papers 3405 3428
2009 Негативне забарвлення дискурсу сіблінгів Бровкіна, Оксана Володимирівна; Бровкина, Оксана Владимировна; Brovkina, Oksana Volodymyrivna Conference Papers 12928 5473