Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 20
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Ліпідній профіль та рівень маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від носійства ɛ4-алеля ɛ2/ɛ3/ɛ4-поліморфізму гена аполіпопротеїну Е Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Псарьова, О.В. Article 196 46
2017 Динамика маркеров системного воспалительного ответа у больных острым инфарктом миокарда под влиянием лечения Фуштей, И.М.; Феди, М. Article 17 8
2014 С677Т поліморфізм гена метилентетрагідрофолатредуктази у хворих на гострий коронарний синдром Грек, А.В.; Савенко, І.І.; Сасюк, О.С. Article 1329 756
2016 Новые немедикаментозные технологии в лечении больных неалкогольной жировой болезнью печени с сопутствующей ишемической болезнью сердца Заболотная, И.Б. Article 52 16
2015 Реабілітація хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарда із супутнім цукровим діабетом на курорті "Миргород" Колоденко, О.В.; Мельник, Н.І. Article 51 32
2014 Проблема хронизации заболевания и развтитя хронических болезней (обзор литературы и собственные исследования) Булич, Э.Г.; Муравов, И.В. Article 393 399
2017 Епідеміологія хвороб, пов’язаних з патологічною біомінералізацією у Сумській області Romaniuk, Anatolii Mykolaiovych; Moskalenko, Roman Andriiovych; Tarasenko, Svitlana Viktorivna; Smiianov, Vladyslav Anatoliiovych; Kravets, Oleksandr Valeriiovych; Закорко І.-М.С., ; Піддубний А.М, Conference Papers 849 868
2013 Поширеність гіповітамінозу Д у хворих на ішемічну хворобу серця Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Hordina, Maryna Andriivna; Рогульська, Л.О. Article 440 589
2017 Феномен торможения смертности при увеличении распространенности ишемической болезни сердца Булич, Э.Г.; Муравов, И.В. Article 220 169
2013 Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень Vynnychenko, Liudmyla Boholiubivna; Головко, Т.М.; Безсмертна, Р.В. Article 255 104