Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 20
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Ліпідній профіль та рівень маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від носійства ɛ4-алеля ɛ2/ɛ3/ɛ4-поліморфізму гена аполіпопротеїну Е Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Псарьова, О.В. Article 354522469 151560132
2017 Динамика маркеров системного воспалительного ответа у больных острым инфарктом миокарда под влиянием лечения Фуштей, И.М.; Феди, М. Article 2045223 899648
2016 Новые немедикаментозные технологии в лечении больных неалкогольной жировой болезнью печени с сопутствующей ишемической болезнью сердца Заболотная, И.Б. Article 28086701 30122607
2015 Реабілітація хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарда із супутнім цукровим діабетом на курорті "Миргород" Колоденко, О.В.; Мельник, Н.І. Article 22897066 8553277
2014 Проблема хронизации заболевания и развтитя хронических болезней (обзор литературы и собственные исследования) Булич, Э.Г.; Муравов, И.В. Article -233081250 1564639496
2013 Поширеність гіповітамінозу Д у хворих на ішемічну хворобу серця Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Hordina, Maryna Andriivna; Рогульська, Л.О. Article 7353980 9266810
2017 Феномен торможения смертности при увеличении распространенности ишемической болезни сердца Булич, Э.Г.; Муравов, И.В. Article 71195813 50249088
2013 Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень Vynnychenko, Liudmyla Boholiubivna; Головко, Т.М.; Безсмертна, Р.В. Article 4431666 8940661
2017 Клініко-анамнестичні чинники, які впливають на перебіг атеросклерозу периферійних артерій нижніх кінцівок Yarova, Olena Dmytrivna Article 29100064 12573911
2017 Сучасні аспекти прогностичного значення факторів ризику в серцево-судинній патології (огляд літератури) Семенчук, С.А. Article 333176873 394893440