Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 10
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Получение железо-марганцевых сорбентов методом окислительного осаждения Вазиева, А.Г.; Наумова, П.О.; Павленко, О.В. Conference Papers 3103 967
2018 Отримання сорбенту з відходів виробництва гідрохінону Єрьоменко, А.О.; Павленко, О.В.; Гутак, І.О. Conference Papers 2354 1619
2016 Використання відходів фосфогіпсу для подальшої переробки Мечик, П.О.; Андрусенко, О.Б.; Павленко, О.В. Conference Papers 53846 1323
2017 Технологічний процес отримання гіпсового в'яжучого з фосфогіпсу Вазієв, Я.Г.; Павленко, О.В.; Кабиш, А.Р.; Андрусенко, О.Б. Conference Papers 4193 353
2018 Можливості використання сульфатної кислоти для виробництва в’яжучого Самофалов, Д.О.; Вазієв, Я.Г.; Павленко, О.В. Conference Papers 2481 182
2016 Хімічна дегідратація фосфогіпсу Вазієв, Я.Г.; Єсін, В.В.; Павленко, О.В. Conference Papers 2623 1295
2018 Визначення наявності нітрозодиметиламіну-похідної диметилогідразину(гептилу) у грунтах Шостки Мороз, В.В.; Андрусенко, Е.Б.; Павленко, О.В. Conference Papers 636 646
2016 Комплексна переробка залізного купоросу Костенко, Ю.С.; Павленко, О.В.; Проценко, О.М.; Самофалов, Д.О.; Гутак, С.О. Conference Papers 3103 404
2018 Перевірка методики отримання гіпсового в’яжучого в лабораторних умовах Гутак, С.О.; Вазієв, Я.Г.; Павленко, О.В. Conference Papers 1089 169
2017 Залежність каталітичних властивостей ферум (ІІІ) оксиду від методики його отримання Барун, П.О.; Павленко, О.В.; Гутак, І.В.; Костенко, Ю.С. Conference Papers 1049 790