Search


Clear search fields
Showing results 20 to 30 of 158
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Можливостi удосконалення iнновацiйного процесу та комерцiалiзацiї його результатiв Прядченко, О. С. Article 1045 1129
2016 Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій Решетнікова, І.Л.; Сагайдак, М.П. Article 156 152
2009 «Економіка для екології»: традиції та нові погляди Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna Article 2315 1972
2017 Innovation policy of SMEs in Slovakia in the context of European Union innovation policy Ivanova, E.; Kordos, M. Article 85 79
2013 Розроблення антикризової програми підприємства в умовах інноваційного шляху розвитку Шилова, О.Ю. Article 462 630
2009 Конкурентоспроможність національної економіки, як головний критерій економічної безпеки Мунтіян, В.І. Article 5470 6248
2013 Імператив інноваційної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю для вітчизняних підприємств в умовах перманентної кризи національної економіки Ковтун, О.І. Article 2284 2287
2012 Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych Article 3261 3144
2014 Innovations in television field: transition to the digital television Serzhuk, A.V.; Kozlova, I.V. Article 441 509
2016 Перспективи модернізації вітчизняних промислових підприємств Новаківський, І.І.; Лущак, Н.С.; Борбулевич, В.З. Article 186 165