Search


Clear search fields
Showing results 140 to 160 of 167
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Генезис теории менеджмента качества в условиях инновационного экономического развития Швець, Юрій Юрійович; Швец, Юрий Юрьевич; Shvets, Yurii Yuriiovych Article 1087 1125
2011 Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні Kasianenko, Volodymyr Oleksiiovych Article 10293 10937
2011 Мотивацiя iнновацiйної активностi населення регiону Засанська, С.В. Article 912 1262
2011 Методичні підходи до деталізації маркетингових стратегій промислових підприємств Bozhkova, Viktoriia Viktorivna Article 2500 1458
2011 Шляхи покращення фінансування інноваційного ровзитку в Україні з використанням міжнародного розвитку Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Гусейнова, Еліна Ільгар; Гусейнова, Элина Ильгар; Guseinova, Elina Ilgar Article 7147 7703
2011 Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи Shkola, Viktoriia Yuriivna; Shcherbachenko, Viktoriia Oleksiivna; Shcherbachenko, Viktoria Oleksiivna Article 3978 3593
2011 Особенности инновационной деятельности сервисных организаций Власюк, Юлія Олександрівна; Власюк, Юлия Александровна; Wlasiuk, Yuliia Aleksandrovna Article 2671 1982
2010 Институциональные ловушки и проблема diverse selection на современном рынке технологий Нижегородцев, Р.М. Article 994 1613
2010 Роль маркетинга в управлении научно-производственной корпорацией Филиппков, Ю.С. Article 1554 1348
2010 Франчайзингова форма використання бренда: погляд з позицій маркетингу інновацій Makhnusha, Svitlana Mykhailivna Article 2404 3092
2009 Механізм впровадження інноваційних технологій в агропродовольчу сферу: сутність, функції, завдання і регіональні особливості Дейнеко, Л.В.; Іртищева, І.О. Article 794 2096
2009 «Економіка для екології»: традиції та нові погляди Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna Article 1176 431
2009 Конкурентоспроможність національної економіки, як головний критерій економічної безпеки Мунтіян, В.І. Article 3596 4997
2009 Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу Bozhkova, Viktoriia Viktorivna; Illiashenko, Nataliia Serhiivna Article 5866 6656
2009 Використання методології структуризації функції якості для маркетингового тестування товарних інновацій Nahornyi, Yevhen Ihorovych Article 1262 2326
2009 Методичний підхід щодо обґрунтування доцільності реалізації інноваційних проектів Illiashenko, Nataliia Serhiivna Article 3397 4619
2009 Методичні засади вибору виконавця робіт на різних стадіях інноваційного циклу Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Karpishchenko, Oleksandr Oleksiiovych Article 3551 1564
2009 Мотивационный механизм управления инновационной деятельностью в условиях транзитивных экономических процессов Сидоров, В.И.; Шедякова, Т.Е. Article 496 456
2009 Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів Dreval, Olha Yuriivna; Pavlenko, Olena Oleksiivna Article 1984 2838
2009 Оценка и анализ результирующей эффективности инвестиций и инноваций Марюта, А.Н. Article 726 762