Search
Clear search fields
Showing results 1 to 9 of 9
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Економічний інструментарій фаз управління напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Ігнатченко, В.М.; Макаренко, Т.Ю. Article 23 12
2016 Organizational and economic aspects of benchmarking innovative products at the automobile industry enterprises Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Taraniuk, Karina Viktorivna; Shimko, V.Yu.; Marchenko, T.V. Article 125 59
2016 Методологічні положення щодо формування механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівного комплексу Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 253 222
2015 Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 354 481
2015 Теоретико-прикладні аспекти проведення аутсорсингу бізнес-процесів у системі управління торговельним підприємством Karpishchenko, Oleksii Ivanovych; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Liulov, Oleksii Valentynovych; Taraniuk, Karina Viktorivna Article 226 271
2014 Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 162 110
2013 Розвиток фінансового механізму взаємодії промислових підприємств із банківськими структурами у процесі реінжинірингу бізнес-процесів виробничої сфери Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 165 167
2013 Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику Taraniuk, Leonid Mykolaiovych Article 480 47
2011 Органiзацiйнi засади проведення реiнжинiрингу бiзнес-процесiв пiдприємств Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Запорожченко, О.М. Article 2628 3113