Recent Submissions

Вплив зношення та експлуатаційних чинників на характеристики внутрішніх ущільнень [Bachelous Paper]
Watershed Segmentation Image Processing Analysis of Zn0.97Fe0.03O Dilute Magnetic Semiconductor [Article]
Вплив фізичних властивостей робочого середовища на характеристики внутрішніх ущільнень проточної частини відцентрового компресора [Bachelous Paper]
Simulation of Guard Ring Type Effects on the Electrical Characteristics of n-on-p Planar Silicon Detectors [Article]
Magnetoresistance of GaP0.4As0.6 Whiskers in Vicinity of MIT [Article]
Nanoporous Structure of the Ammonium Nitrate Granules at the Final Drying: the Effect of the Dryer Operation Mode [Article]
Electrical Characteristics of Au/n-GaN Schottky Junction with a High-k SrTiO3 Insulating Layer [Article]
Психологічне насильство як форма домашнього насильства [Article]
Нові та нетрадиційні психологічні теорії [Learning Object]
Theoretical Analysis of Thermal Conductivity of Polymer Systems Filled with Carbon Nanotubes [Article]
Influence of Substrate Temperature on the Formation of Titanium Carbide Film [Article]
Criminal legal characteristic of social engineering as a way of committing fraud [Article]
Relevant issues off the criminal liability of the private doctors for corruption crimes [Article]
Перспективи запровадження смертної кари в Україні [Article]
Організація маркетингової діяльності на підприємстві (на прикладі АТ "Ощадбанк") [Bachelous Paper]
Формування системи кур’єрського бізнесу в Україні на прикладі "Нова Пошта" [Bachelous Paper]
The Structural Studies of Phase Transitions in the Graphite Intercalation Compounds with Iodine Chloride and Bromine [Article]
Управління іміджем закладів вищої освіти (на прикладі Сумського державного університету) [Bachelous Paper]
Механізм амортизації основних фондів [Bachelous Paper]
Розроблення комплексу заходів для покращення економічного стану промислового підприємства [Bachelous Paper]
Бізнес-планування як інструмент управління прибутком підприємства [Bachelous Paper]
Стратегічне управління організацією в сфері рекламних послуг (на прикладі ТОВ «РВО «Шоколад») [Bachelous Paper]
HR-менеджмент: головні стейкхолдери, оцінка світових тенденцій та вітчизняна практика [Bachelous Paper]
Особливості формування малого та середнього бізнесу в Україні [Bachelous Paper]
Оцінка ефективності оплати праці в підприємницькій діяльності [Bachelous Paper]
Підвищення конкурентоспроможності підприємства: гендерні аспекти [Bachelous Paper]
Оцінка вартості бренду професійного волейбольного клубу [Bachelous Paper]
Методи і проблеми впровадження та розвитку стартап проектів в Україні [Bachelous Paper]
Аналіз господарської діяльності ТОВ "Спецавтоматика ЛТД" [Bachelous Paper]
Аналіз факторів формування бізнес-середовища для підприємств в Україні [Bachelous Paper]
Економічний аналіз стійкості підприємства [Bachelous Paper]
Особливості функціонування ринку полімерів: вплив на закупівельну стратегію підприємств України [Bachelous Paper]
Міфоархетипна репрезентація Єврейського в малій прозі Катрі Гриневичевої [Article]
X-ray Spectral Investigation of SiO2/TiO2/C Nanocomposites [Article]
До питання щодо позитивних рис скасування смертної кари в Україні [Article]
Semantico-stylistic pecularities of colors in phraseological system of the German language [Article]
Руйнівні наслідки відчуження особистості від моральних цінностей у романі А. Дімарова "Ідол" [Article]
Електрофізичні властивості тонкоплівкових структур на основі Ru i Co або Ag [Masters thesis]
Analysis of lexical-semantic and stylistic devices of fairy tales by Oscar Wilde [Article]
Сенсорні прилади на основі ГМО-ефекту: фізичні та конструктивні основи роботи [Bachelous Paper]
Інформаційні пристрої на основі анізотропного і гігантського магнітоопору: запис та зчитування інформації [Bachelous Paper]
Властивості гранульованих плівкових матеріалів як чутливих елементів мікроелектроніки і сенсорики [Bachelous Paper]
Модернізація відкритого розподільного пункту 110 кВ на підстанції 330 кВ «Шостка» [Bachelous Paper]
Аналіз та оцінка конкурентоспроможності ДП "Середино-Будське лісове господарство" [Bachelous Paper]
Управління конкурентоспроможністю підприємства [Bachelous Paper]
Функцiональнi елементи для детектування магнiтних полiв [Bachelous Paper]
Оцінка інноваційного потенціалу підприємства [Bachelous Paper]
Okkasionelle antonymie als mittel der sprachbereicherung [Article]
Внутрішнє структурування концепту ПАТРІОТИЗМ: метафоричні моделі [Article]
Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ПАТ "Новгород-Сіверський сирзавод" [Bachelous Paper]