Recent Submissions

Електрофізичні властивості тонкоплівкових структур на основі Ru i Co або Ag [Masters thesis]
Analysis of lexical-semantic and stylistic devices of fairy tales by Oscar Wilde [Article]
Сенсорні прилади на основі ГМО-ефекту: фізичні та конструктивні основи роботи [Bachelous Paper]
Інформаційні пристрої на основі анізотропного і гігантського магнітоопору: запис та зчитування інформації [Bachelous Paper]
Властивості гранульованих плівкових матеріалів як чутливих елементів мікроелектроніки і сенсорики [Bachelous Paper]
Модернізація відкритого розподільного пункту 110 кВ на підстанції 330 кВ «Шостка» [Bachelous Paper]
Аналіз та оцінка конкурентоспроможності ДП "Середино-Будське лісове господарство" [Bachelous Paper]
Управління конкурентоспроможністю підприємства [Bachelous Paper]
Функцiональнi елементи для детектування магнiтних полiв [Bachelous Paper]
Оцінка інноваційного потенціалу підприємства [Bachelous Paper]
Okkasionelle antonymie als mittel der sprachbereicherung [Article]
Внутрішнє структурування концепту ПАТРІОТИЗМ: метафоричні моделі [Article]
Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ПАТ "Новгород-Сіверський сирзавод" [Bachelous Paper]
Проектування технологічного процесу виготовлення черв'яка УНЗ 100.01.01.01 [Bachelous Paper]
Розроблення вихрового компресора для стенду випробувань сухих газових ущільнень [Bachelous Paper]
Incorporating meta-cognitive instruction in reading comprehension into philology training [Article]
Економічна оцінка результатів інноваційної діяльності підприємств комунальної сфери [Bachelous Paper]
Оцінка фінансового стану і стабільності підприємства [Bachelous Paper]
Методи оцінки банкрутства підприємства в аналізі фінансової стійкості [Bachelous Paper]
Родо-видові відношення термінів криміналістичної експертизи [Article]
Антикризове управління як засіб запобігання банкрутству підприємства [Bachelous Paper]
Кінезіотерапія при остеохондрозі грудного відділу хребта у осіб середнього віку [Bachelous Paper]
Напрямки підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства [Bachelous Paper]
Розрахунок системи електропостачання Білопільської дільниці вагонного депо "Основа" [Bachelous Paper]
Translation approaches to secondary anthroponymic nominations (case study of B. Obama’s and D. Trump’s nicknaming) [Article]
Розробка системи електропостачання цеху промислового підприємства [Bachelous Paper]
Модернізація системи електропостачання ТОВ "Імпульс" [Bachelous Paper]
Компенсація реактивної потужності в системі електропостачання промислового підприємства [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів та вибір обладнання електричної мережі та підстанції [Bachelous Paper]
Проектування електричної мережі та розрахунок обладнання високовольтної підстанції [Bachelous Paper]
Вибір обладнання та розрахунок режимів електричної мережі та підстанції [Bachelous Paper]
Розрахунок режимів роботи електричної підстанції та мережі [Bachelous Paper]
Розрахунок режиму роботи електричної системи та вибір обладнання підстанції [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів електричної мережі і вибір обладнання високовольтної підстанції [Bachelous Paper]
Аналіз параметрів електричної мережі та розрахунок обладнання високовольтної підстанції [Bachelous Paper]
Вибір параметрів електричної системи та високовольтного обладнання підстанції [Bachelous Paper]
Розрахунок режимів роботи районної електричної мережі [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів та аналіз заходів енергозбереження в електричній мережі 110 кВ [Bachelous Paper]
Проектування електричної мережі 110 кВ з вибором обладнання підстанцій [Bachelous Paper]
The Determinants of Tourism Development: the Example of Potential Candidates for the EU Membership [Article]
Marketing Communications of Administrative Organs of Local Governance and Local Community [Article]
Paradox of Nepotism in Enterprises in Poland and Ukraine: Social Capital Perspective [Article]
Estimating the Degree of Novelty of a New Product: Innovative Approach [Article]
Analysis of Pro-Market Concept of Business Model [Article]
Brand Management: Organizational Changes in Project Management [Article]
The Potential of Using Bluetooth-based System as a Part of Proximity Marketing in the Slovak Republic [Article]
Theoretical and Methodical Approaches to the Definition of Marketing Risks Management Concept at Industrial Enterprises [Article]
CSR Dilemmas at Multinational Companies: Global Pressures vs. Local Expectations in the Lights of the Hungarian Evidence [Article]
Модернізація електричного обладнання підстанції 110/6 кВ [Bachelous Paper]
Проектування системи електропостачання цеху високоточних станків [Bachelous Paper]