Recent Submissions

Оцінка ефективності біоремедіації нафтозабруднених ґрунтів [Masters thesis]
Розробка екологічно безпечної муніципальної системи поводження з рослинними відходами [Masters thesis]
Організація моніторингу водних об'єктів Сумської області [Masters thesis]
Дослідження потенціалу зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом застосування технологій механіко-біологічного перероблення [Masters thesis]
Екологічні аспекти причин евтрофікації малих річок на прикладі р. Сумка [Masters thesis]
Оцінка забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту методами математичного моделювання [Masters thesis]
Екологічні аспекти організації виробництва паливних гранул з відходів деревени [Masters thesis]
Очищення стічних вод від іонів важких металів за допомогою модифікованого гідроксиапатиту [Masters thesis]
Інформаційна система розрахунків даних артилерійської стрільби командиром СГ 2С3М [Masters thesis]
Інтелектуальна технологія аудіодіагностування несправностей дизельного двигуна [Masters thesis]
Розробка біохімічного способу ремедіації забруднених важкими металами ґрунтів [Masters thesis]
Інтелектуальна технологія діагностування типових дефектів лазерних принтерів [Masters thesis]
Оцінка та вдосконалення шляхів поводження з промисловими відходами на прикладі ПАТ Сумихімпром [Masters thesis]
Інтелектуальна інформаційна технологія ідентифікації дифракційних картин кристалічних матеріалів [Masters thesis]
Інформаційна технологія інтелектуального аналізу інформативності ознак розпізнавання системи машинної оцінки знань [Masters thesis]
Інформаційна техноглогія розпізнавання структурних дефектів труб [Masters thesis]
Комп’ютерна реалізація рішення біматричних моделей теорії ігор. Знаходження рівноваги Парето [Masters thesis]
Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління [Synopsis]
Науково-методологічні основи релаксії екогеосистем при техногенному навантаженні пірогенного походження [PhD Thesis]
Правове регулювання процесу комерціалізації [Masters thesis]
Міжнародна діяльність України у сфері захисту прав інтелектуальної [Masters thesis]
Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав [Masters thesis]
Наукове відкриття як об’єкт інтелектуальної власності [Masters thesis]
Право інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: компаративний аналіз [Masters thesis]
Знаки для товарів та послуг як об’єкти інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект [Masters thesis]
Запобігання злочинів у сфері інтелектуальної власності [Masters thesis]
Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності [Masters thesis]
Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз [Masters thesis]
Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності [Masters thesis]
The attempt of graphodiagnostics of health state of the last hetman of Ukraine Kyrylo Rozumovskyi using samples of his handwriting [Article]
Можливості діагностики та попередження розвитку діабетичної нефропатії у дітей із цукровим діабетом 1-го типу [Article]
Технологія керування веб-ресурсами студентського центру інформаційних технологій [Masters thesis]
Мікроструктура та фізико-механічні властивості боридних багатокомпонентних покриттів [Masters thesis]
Інтелектуальна система керуванням інформаційно-навчальним web-порталом [Masters thesis]
Інтелектуальна технологія прогнозу курсу криптовалют методом рекурентних нейромереж [Masters thesis]
Інформаційна система електронних цифрових підписів в корпоративній мережі [Masters thesis]
Комп’ютеризована інформаційна система для моделювання процесів надпровідної електроніки на базі переходів Джозефсона [Masters thesis]
Веб-система загальноосвітноьої школи з використанням алгоритму оцінювання та збору статистики [Masters thesis]
Інформаційна технологія проектування інтелектуальної ієрархічної системи керування хіміко-технологічним процесом [Masters thesis]
Інформаційна технологія проектування динамічних зображень та анімацій з застосуванням цифрових відеоефектів. Технологія рендерингу анімаційної складової [Masters thesis]
Інформаційна технологія проектування динамічних зображень та анімацій з застосуванням цифрових відео-ефектів. Блок розробки адаптивних елементів [Masters thesis]
Комп’ютерне забезпечення комплексної системи із елементів стеганографії та криптографії із застосуванням графічних зображень [Masters thesis]
Управління конкурентоспроможністю банку [Masters thesis]
Рейтингова оцiнка дiяльностi банку [Masters thesis]
Адміністративно-правовий захист права власності на майно суб’єктів господарювання [Masters thesis]
Управління проблемними кредитами [Masters thesis]
Організація обліку та аудиту виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах [Masters thesis]
Організація обліку, аналізу і аудиту нарахування амортизації основних засобів [Masters thesis]
Цитологія (атлас для самостійної роботи студентів) [Schoolbook]
Інформаційна технологія прогнозування рівня обслуговування користувачів мобільної мережі [Masters thesis]