Search


Clear search fields
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Item hits: (16)
Issue YearTitleAuthor(s)TypeViewsDownloads
2018Особливості ліпідного обміну в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типуChernatska, Olha MykolaivnaArticle1214
2018Особливості ліпідного профілю у чоловіків із гіпертонічною хворобою за наявності андрогенного дефіцитуВізір, В.А.; Насоненко, О.В.Article153
2018Metabolic disorders and adipocytokines imbalance in hypertensive patients with diabetes mellitus and obesityShelest, B.O.Article116
2018Взаємозв’язок між урикемією та показниками функції серця в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типуChernatska, Olha MykolaivnaArticle46
2017Асоціація T-786C поліморфізму гена ендотеліальної оксиду азоту синтази із ревматоїдним артритом у поєднанні з ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензієюБукач, О.П.Article17153
2016Особливості кардіоремоделювання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромомБондар, В.М.; Чернишова, К.С.Article1711
2015Прогностичне моделювання первинної кінцевої точки у хворих із артеріальною гіпертензією, асоційованою ішемічною хворобою серця при застосуванні антагоністів кальціюМальчевська, Т.Й.Article1923
2015Показники кардіального ремоделювання, порушення серцевого ритму і провідності у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії у поєднанні з каротидним атеросклерозом у динаміці лікування кандесартаном та лерканідипіномШколовий, В.В.Article2824
2015Вплив телмісартану на параметри добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензіюСміянова, Ю.О.Article2718
2014Пружноеластичні властивості артеріальних судин та ендотеліальна функція у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадіїБайдужа, О.М.Article6445
2014Асоціація поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 у жінок з лейоміомою матки із супутньою патологієюСавченко, І.М.Article5239
2014Алельний стан генів PPAR-GAMMA2, ACE у хворих на артеріальну гіпертензію та абдомінальне ожирінняСоколенко, А.А.; Сидорчук, Л.П.; Соколенко, М.О.Article38472
2013Вплив метаболічних зрушень на розвиток артеріальної гіпертензії у дітей з надмірною масою тіла та ожиріннямПавлишин, Г.А.; Козак, К.В.Article143144
2013Глюкометаболічні показники та поліморфізм І/D гену ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію та супутнім цукровим діабетом 2 типуКулікова, М.В.; Ащеулова, Т.В.Article17577
2013Впровадження моделі управління якістю медичної допомоги на основі медико-соціального механізму внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров’яSmiianov, Vladyslav Anatoliiovych; Petrenko, Viacheslav Yuriiovych; Тарасенко, С.В.Article232150
2013Корекція проявів неалкогольного стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію з ожиріннямRudenko, Tetiana MykolaivnaArticle180116