Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13525
Title: Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Дослідження гідродинаміки грануляторів
Authors: Склабінський, Всеволод Іванович
Склабинский, Всеволод Иванович
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych
Артюхов, Артем Євгенович
Артюхов, Артем Евгеньевич
Artiukhov, Artem Yevhenovych
Смірнов, Василь Анатолійович
Смирнов, Василий Анатольевич
Smirnov, Vasyl Anatoliiovych
Keywords: хімічні технології
химические технологии
Issue Year: 2008
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Дослідження гідродинаміки грануляторів : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2008. - 28 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: течії одно- та двофазного потоків в вихрових тепломасоо-бмінних апаратах з інтенсивною гідродинамікою. Мета роботи: створення науково обґрунтованої методики розрахунку гідроди-намічних чинників течій фаз у робочому просторі грануляційного пристрою, що має удосконалену конструкцію для забезпечення зниження висоти грануляційного при-строю, підвищення інтенсивності його функціонування. Дослідження, спрямовані на опрацювання високоефективного апаратурного оформлення обладнання для гранулювання, визначення найбільш сприятливої кон-фігурації та конструктивного оформлення окремих елементів апарата та їх комбіна-ції, комплексне теоретичне й експериментальне вивчення гідродинаміки потоків, повинні вирішувати проблему, яка стоїть перед хімічною промисловістю України на сучасному етапі. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13525
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13525
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other87
Canada1
China2
Czech Republic2
Germany7
France3
United Kingdom1
South Korea1
Netherlands4
Russia30
Turkey3
Ukraine39
United States35
Downloads
Other159
China3
Germany2
France1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
938.doc44.25 MBMicrosoft Word166Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.