Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27249
Title: Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна типологія англійських перекладів поетичних творів. Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі
Authors: Кобякова, Ірина Карпівна
Кобякова, Ирина Карповна
Kobiakova, Iryna Karpivna
Швачко, Світлана Олексіївна
Швачко, Светлана Алексеевна
Shvachko, Svitlana Oleksiivna
Медвідь, Олена Миколаївна
Медведь, Елена Николаевна
Medvid, Olena Mykolaivna
Чернюк, Ніна Іванівна
Чернюк, Нина Ивановна
Cherniuk, Nina Ivanivna
Баранова, Світлана Володимирівна
Баранова, Светлана Владимировна
Baranova, Svitlana Volodymyrivna
Косенко, Юлія Вікторівна
Косенко, Юлия Викторовна
Kosenko, Yuliia Viktorivna
Чуланова, Галина Валеріївна
Чуланова, Галина Валериевна
Chulanova, Halyna Valeriivna
Дорда, Віталій Олександрович
Дорда, Виталий Александрович
Dorda, Vitalii Oleksandrovych
Жулавська, Ольга Олександрівна
Жулавская, Ольга Александровна
Zhulavska, Olha Oleksandrivna
Рева, Наталія Сергіївна
Рева, Наталия Сергеевна
Reva, Nataliia Serhiivna
Попова, Олена Володимирівна
Попова, Елена Владимировна
Popova, Olena Volodymyrivna
Keywords: комунікативні одиниці
малі тексти
таксономія
категорії текстів
синтактика
прагматика
квантитативні одиниці
перекладацькі аспекти
квантитативні паралелі
Issue Year: 2011
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна типологія англійських перекладів поетичних творів. Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі : звіт про НДР (заключний) / Кер. І.К. Кобякова. - Суми : Сумський державний університет, 2011. - 43 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: димензіональна лексика дистантних мов, комунікативні одиниці, що об’єктивується актуальністю питань текстоцентричного спрямування: онтології текстів, їх категорій, таксономії, дискурсивної детермінації та лінгвокогнітивних аспектів. Мета даної роботи: проаналізувати лінгвокогнітивні зони вищезазначеного об’єкту дослідження; вивчення системно-функціональних параметрів номінацій іманентних мовних систем; дослідження комунікативних одиниць, що об’єктивується актуальністю питань текстоцентричного спрямування: онтології текстів, їх категорій, таксономії, дискурсивної детермінації та лінгвокогнітивних аспектів. Методи дослідження: системно-структурного та порівняльного аналізу – при таксономії комунікативних одиниць та вимірювальної лексики. Системне дослідження дієвості мовотворчої функції в нетипових текстах малого жанру. Структурно-семантичний аналіз тексту препарує інтерпретацію сюжетних блоків та їх призначення. Проблема дослідження зумовлена тенденціями сучасної лінгвістики до вивчення системно-функціональних параметрів номінацій іманентних мовних систем, до осмислення методологічних питань концептуалізації та категоризації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27249
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27249
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other132
United Arab Emirates1
Canada1
China3
Germany16
Denmark1
Spain1
EU1
France3
United Kingdom15
Netherlands13
Russia40
Turkey5
Ukraine52
United States55
Downloads
Other740
China3
Germany22
France10
Kyrgyzstan1
Russia6
Ukraine185
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kobiakova.doc209.5 kBMicrosoft Word968Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.