Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28909
Title: Спосіб оцінки тяжкості стану постраждалої дитини з політравмою на догоспітальному етапі
Authors: Shkatula, Yurii Vasylovych
Гур'єв, Сергій Омелянович
Keywords: політравма
политравма
реанімаційні заходи
реанимационные мероприятия
Issue Year: 2012
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 70251 U Україна, МПК12 A61B 5/00. Спосіб оцінки тяжкості стану постраждалої дитини з політравмою на догоспітальному етапі / Ю.В. Шкатула, С.О. Гур'єв (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u 2011 09636; заявл. 02.08.2011; опубл. 11.06.2012, бюл.№ 11.
Abstract: Спосіб бальної оцінки шокогенності поліорганних та полісистемних пошкоджень у дітей на догоспітальному етапі включає визначення виду пошкоджень, параметрів функціонування систем кровообігу, зовнішнього дихання та центральної нервової системи. Крім того, додатково враховують вік постраждалого та тривалість догоспітального періоду, потім кожний параметр показників стану дитини порівнюють із нормальним значенням та пропорційно ступеня його відхилення, присвоюють кожному певну кількість балів, після чого підставляють отримані дані у відповідні графи шкали таблиці із наступним визначенням загальної кількості балів, причому, якщо загальна кількість балів складає більше 16, стан дитини розцінюють як задовільний, шоку немає, менше 16 балів - оцінюють як легкий шок, можливе транспортування у лікувальний заклад, при 8 балах - оцінюють як шок середнього ступеня, коли необхідно проведення інтенсивної терапії на догоспітальному етапі та під час транспортування, при менше 1 бала - розцінюють як термінальний стан з необхідністю проведення базового комплексу реанімаційних заходів на місці пригоди. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28909
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28909
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other40
China5
Germany9
EU1
France1
United Kingdom7
Iran2
Italy1
Netherlands5
Russia34
Slovakia1
Turkey18
Ukraine46
United States46
Downloads
Other245
Belarus1
China5
Germany2
EU1
France3
Russia3
Ukraine18
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
patent17.pdf164.06 kBAdobe PDF280Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.