Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32825
Title: Рівень контролю бронхіальної астми в залежності від типу поліморфізму гена Gln27Glu ADRB
Authors: Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Бондаркова, А.М.
Keywords: бронхіальна астма
бронхиальная астма
bronchial asthma
клініко-генетичний поліморфізм
клинико-генетический полиморфизм
Issue Year: 2013
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Приступа, Л.Н. Рівень контролю бронхіальної астми в залежності від типу поліморфізму гена Gln27Glu ADRB [Текст] / Л.Н. Приступа, А.М. Бондаркова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2013. — C. 280.
Abstract: За останні роки велику увагу приділяють генетичному поліморфізму b2-адренорецепторів (ADRB2). У хворих на середню та тяжку персистуючу бронхіальну астму (БА) відмічаються зміни функціональної активності цього рецептора. Згідно даних іноземних авторів доведено, що існує безпосередній зв'язок між рівнем контролю БА та поліморфізмом гену Gln27Glu ADRB2, але в українській популяції даний зв'язок не досліджувався. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32825
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32825
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other62
Canada1
China1
Germany12
France2
United Kingdom4
Netherlands2
Russia12
Turkey3
Ukraine3
United States17
Downloads
Other49
China2
Germany2
France2
Norway2
Russia1
Ukraine13
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pristupa_Bondarkova_bronkhíalna_astma.pdf276.85 kBAdobe PDF72Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.