Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35290
Title: Розроблення механізму впровадження екологічних інновацій
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Ильяшенко, Сергей Николаевич
Illiashenko, Serhii Mykolaiovych
Прокопенко, Олександр Васильович
Прокопенко, Александр Васильевич
Prokopenko, Oleksandr Vasylovych
Божкова, Вікторія Вікторівна
Божкова, Виктория Викторовна
Bozhkova, Viktoriia Viktorivna
Тєлєтов, Олександр Сергійович
Телетов, Александр Сергеевич
Tielietov, Oleksandr Serhiiovych
Фролов, Сергій Михайлович
Фролов, Сергей Михайлович
Frolov, Serhii Mykhailovych
Біловодська, Олена Анатоліївна
Беловодская, Елена Анатольевна
Bilovodska, Olena Anatoliivna
Школа, Вікторія Юріївна
Школа, Виктория Юрьевна
Shkola, Viktoriia Yuriivna
Махнуша, Світлана Михайлівна
Махнуша, Светлана Михайловна
Makhnusha, Svitlana Mykhailivna
Олійник, Віктор Михайлович
Олейник, Виктор Михайлович
Oliinyk, Viktor Mykhailovych
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Шипулина, Юлия Сергеевна
Shypulina, Yuliia Serhiivna
Карпіщенко, Марина Юріївна
Карпищенко, Марина Юрьевна
Karpishchenko, Maryna Yuriivna
Мельник, Юлія Миколаївна
Мельник, Юлия Николаевна
Melnyk, Yuliia Mykolaivna
Міцура, Олена Олексіївна
Мицура, Елена Алексеевна
Mitsura, Olena Oleksiivna
Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Ильяшенко, Наталия Сергеевна
Illiashenko, Nataliia Serhiivna
Дериколенко, Олександр Миколайович
Дериколенко, Александр Николаевич
Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych
Нагорний, Євген Ігорович
Нагорный, Евгений Игоревич
Nahornyi, Yevhen Ihorovych
Грищенко, Олена Федорівна
Грищенко, Елена Федоровна
Hryshchenko, Olena Fedorivna
Голишева, Євгенія Олексіївна
Голышева, Евгения Алексеевна
Holysheva, Yevheniia Oleksiivna
Сагер, Людмила Юріївна
Сагер, Людмила Юрьевна
Saher, Liudmyla Yuriivna
Сигида, Любов Олексіївна
Сигида, Любовь Алексеевна
Syhyda, Liubov Oleksiivna
Провозін, Микола Васильович
Провозин, Николай Васильевич
Provozin, Mykola Vasylovych
Щербаченко, Вікторія Олексіївна
Щербаченко, Виктория Алексеевна
Shcherbachenko, Viktoriia Oleksiivna
Коваленко, Я.А.
Тімошова, Ольга Євгенівна
Тимошова, Ольга Евгеньевна
Timoshova, Olha Yevhenivna
Ахрамеєва, М.В.
Гайтина, Н.М.
Іванова, Т.Є.
Кириченко, Т.В.
Рибалка, М.В.
Білан, М.І.
Кучмійов, А.В.
Keywords: економічний потенціал
економический потенциал
екологічні інновації
экологические инновации
Issue Year: 2013
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Розроблення механізму впровадження екологічних інновацій: звіт про НДР (заключний) / Кер.: С.М. Ілляшенко. - Суми: СумДУ, 2013. - 371 с.
Abstract: Досліджені соціально-економічні передумови розроблення та впровадження екологічних інновацій. Розкрито сутність проблем та перспективи стійкого екологічно-орієнтованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Розроблено теоретико-методичні засади та прикладні аспекти оцінки ринкових перспектив екологічних інновацій. Розроблено теоретико-методичні підходи маркетингового тестування екологічних інновацій. Виконано маркетингове обґрунтування екологізації розвитку регіону. Розроблено теоретико-методичні основи формування стратегій розвитку регіону на базі екологічних інновацій, а також комплекс інструментів і методів просування екологічних інновацій на ринок. Розроблено засади комплексного механізму впровадження екологічних інновацій. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35290
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35290
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other196
United Arab Emirates2
Canada1
Switzerland1
China8
Czech Republic4
Germany9
Denmark1
Spain3
France2
United Kingdom1
Hungary1
Italy2
Morocco1
Netherlands7
Poland2
Russia16
Singapore1
Turkey1
Ukraine76
United States35
Downloads
Other92
Germany2
France6
Italy1
Poland1
Ukraine38
United States8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Illiashenko_1132.doc17.93 MBMicrosoft Word148Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.