Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37617
Title: The Challenge of Ecological Economics: Historical Context and Some Specific Issues
Other Titles: Виклики екологічної економіки: історичний погляд та деякі специфічні проблеми
Вызовы экологической экономики: исторический взгляд и некоторые специфические проблемы
Authors: Daly, H.E.
Keywords: екологічна економіка
экологическая экономика
ecological economics
екосистема
экосистема
ecosystem
зростання
рост
growth
розвиток
развитие
development
система
system
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
Issue Year: 2013
Publisher: Sumy State University
Citation: Daly, H.E. The Challenge of Ecological Economics: Historical Context and Some Specific Issues [Текст] / H.E. Daly // Механізм регулювання економіки. - 2013. - № 2. - С. 24-29.
Abstract: За останні півтора століття існуючі економічні устої були піддані широкій критиці. Так Мальтус критикував економістів за абстрагування від проблеми постійно-зростаючого народонаселення; Маркс критикував економістів за абстрагування від класової боротьби та нерівності; критика Кейнса полягала в критиці ігнорування питання невизначеності і повної зайнятості як такої через стимулювання сукупного попиту. Сучасна економічна думка намагається вирішити питання поставлені критиками-економістами в попередні роки. Автор відповідає на критику попередників таким чином. По-перше, що до мальтузіанської критики: багаті країни мають менші показники народжуваності ніж бідні країни, і відповідно якщо питання народонаселення само по собі автоматично вирішиться якщо бідні країни будуть розвиваються швидшими темпами. По-друге, критика марксистів вирішується через покращення умов для бідних через економічне зростання як таке і не потрібно зважати на відносну позицію багатих. І нарешті критика Кейнса вирішується, через стимулювання сукупного попиту, який і забезпечить повну зайнятість через стимулювання інвестицій. Друга частина роботи присвячена актуальним питанням екологічної економіки. Економічна система зростає досить значними темпами і стає все більшою у порівнянні з екосистемою планети, хоча економічна система є лише підсистемою екосистеми. Чим ближче економічна система за своїми розмірами наближається до своєї материнської системи, тим більше вона повинна бути їй подібна (за такими характеристиками як цілісність, відсутність зростання, фізична закритість, використання сонячного світла як головного джерела енергії). Шлях прогресу економіки повинен перейти від кількісного зростання до якісного розвитку.
В данной работе автор рассматривает экономическую систему как составляющую (подсистему) экосистемы. Чем ближе подсистема к общей системе по своему размеру, тем больше она должна быть похожа на общую систему по своим характеристикам – целостность, отсутствие роста, физическая закрытость и использование энергии солнечного света в качестве основного источника энергии. Прогресс для экономики должен перейти от количественного роста к качественному развитию. Он должен вступить в фазу устойчивого развития – качественное улучшение без количественного расширения – стационарность экономики.
In this paper author looks at economic system as a part (subsystem) of ecosystem. The nearer the subsystem approaches the total system in scale, the more it must become like the total system in its basic characteristics – finitude, nongrowth, material closure, and reliance on the flow of sunlight as its main energy source. The path of progress for the economy must shift from quantitative growth to qualitative development. It must enter a phase of sustainable development – qualitative improvement without quantitative expansion – a steady-state economy.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37617
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other76
Canada1
Germany3
Finland1
France1
Italy2
Ukraine1
United States6
Downloads
Other65
China21
Germany2
Ukraine4
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
daly_system.pdf439.6 kBAdobe PDF93Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.