Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39273
Title: Застосування сучасних комп’ютерних засобів числової реалізації параметричної і топологічної оптимізації конструкцій
Authors: Курилов, Богдан Миколайович
Курилов, Богдан Николаевич
Kurylov, Kurilov Bogdan Mykolayovych
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych 
Keywords: комп'ютерні засоби
компьютерные средства
computer means
числові методи
численные методы
numerical methods
оптимізація
оптимизация
optimization
конструкція
конструкция
construction
рамна конструкція
рамная конструкция
frame construction
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Курилов, Б.М. Застосування сучасних комп’ютерних засобів числової реалізації параметричної і топологічної оптимізації конструкцій [Текст] / Б.М. Курилов, І.В. Павленко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14 – 17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. : О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – Ч. 1. – 188 с. – С. 133 – 134.
Abstract: У роботі із застосуванням системи комп’ютерної алгебри MathCAD 15 створений файл числової реалізації методу скінченних елементів для розрахунків плоских стрижневих конструкцій довільної конфігурації. Після введення геометричних і фізичних параметрів, задання кінематичних і силових граничних умов (закріплень і зовнішніх навантажень) у результаті розрахунку отримуються значення вузлових переміщень і внутрішніх напружень у стрижневих елементах.
В работе с применением системы компьютерной алгебры MathCAD 15 создан файл числовой реализации метода конечных элементов для расчётов плоских стержневых конструкций произвольной конфигурации. После введения геометрических и физических параметров, задания кинематических и силовых граничных условий (закреплений и внешних нагрузок) в результате расчёта получены значения узловых перемещений и внутренних напряжений в стержневых элементах.
In this paper file of numerical implementation of finite element method for calculation of plane frame structures of arbitrary configuration was created using computer algebra system MathCAD 15. After entering the geometrical-physical parameters and setting kinematic and force boundary conditions (fixed points and external loads) as a result of calculation values of nodal displacements and internal stresses in the frame elements are obtained.
Description: Топологічна оптимізація сьогодні є недостатньо дослідженим напрямом, представляє науково-практичний інтерес для розв’язання задач оптимального проектування і характеризується високою розмірністю вектора параметрів системи та застосуванням оригінальних методик розрахунку. Застосування скінченних елементів змінної (у тому числі, нульової) ваги дозволяє реалізовувати алгоритм топологічної оптимізації, що зводиться до зменшення металоємності конструкцій. На кожній ітерації процедури оптимізації перевіряються умови існування рівноважного положення конструкції, міцності і жорсткості.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39273
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other10
Canada1
China8
Costa Rica1
Germany6
France2
United Kingdom2
Netherlands1
Taiwan1
Ukraine27
United States1
Downloads
Other4
China3
Czech Republic1
Germany7
Estonia4
Russia6
Ukraine19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
file_2.pdfТези доповіді183.02 kBAdobe PDF44Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.