Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39277
Title: Розв'язання задачі гідроаеропружності для процесу взаємодії газодисперсного потоку з динамічними відбійними елементами
Authors: Дем'яненко, М.М.
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych 
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych 
Keywords: сепарація
сепарация
separation
газ
gas
гідроаеропружність
гидроаэроупругость
hydroaeroelasticity
відбійний елемент
отбойный элемент
baffle element
числовий розрахунок
численный расчёт
numerical calculation
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дем'яненко, М.М. Розв'язання задачі гідроаеропружності для процесу взаємодії газодисперсного потоку з динамічними відбійними елементами [Текст] / М.М. Дем'яненко, І.В. Павленко, О.О. Ляпощенко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14 - 17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. : О.Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - 188 с. - С. 127-128.
Abstract: Для запропонованого способу сепарації, який реалізовується в гравітаційно-інерційному сепараторі шляхом встановлення в корпус апарату пакету динамічних сепараційних елементів, розв'язується стаціонарна задача гідроаеропружності для процесу взаємодії газо-дисперсного потоку з пружними відбійними елементами. Дослідження базується на спільному розв’язанні рівнянь теорії пружності і гідроаеродинаміки із застосуванням моделі багатофазного потоку з використанням методів скінченних об’ємів і скінченних елементів. Переміщення серединної поверхні відбійних елементів апроксимуються із застосуванням методів Рітца і Гальоркіна.
Для предложенного способа сепарации, который реализуется в гравитационно-инерционном сепараторе путём установки в корпус аппарата пакета динамических сепарационных элементов, решается стационарная задача гидроаэроупругости для процесса взаимодействия газодисперсного потока с упругими отбойными элементами. Исследование базируется на совместном решении уравнений теории упругости и гидроаэродинамики с применением модели многофазного потока с использованием методов конечных объёмов и конечных элементов. Перемещения срединной поверхности отбойных элементов аппроксимируются с применением методов Ритца и Галёркина.
For the proposed method of separation, which is implemented in the gravitational-inertial separator by using of the unit package of dynamic separation elements, the stationary hydroaeroelasticity problem for the process of gas-dispersed flow and elastic baffle elements interaction is solved. The study is based on the simultaneous solution of equations of the theory of elasticity and fluid dynamics using multiphase flow model and methods of finite volumes and finite elements. Deformation of the middle surface of baffle elements is approximated using the methods of Ritz and Galerkin.
Description: Подальші дослідження будуть спрямовані на більш ретельні числові розрахунки і розробку методу аналітичного дослідження нестаціонарної задачі гідроаеропружності відбійних елементів у газодисперсному потоці, а також дослідження стійкості системи.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39277
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other8
Canada1
China9
Germany6
France2
Italy1
Russia1
Singapore1
Turkey1
Taiwan1
Ukraine26
United States4
Downloads
China2
Germany3
EU1
France3
Russia1
Turkey1
Ukraine17


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
file.pdfТези доповіді217.81 kBAdobe PDF28Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.