Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41751
Title: Лазерна поляриметрична діагностика в морфології
Authors: Антонюк, О.П.
Ушенко, О.Г.
Keywords: лазерна поляриметрична діагностика
лазерная поляриметрическая диагностика
laser polarimetric diagnostics
кісткова тканина
костная ткань
bone tissue
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Антонюк, О.П. Лазерна поляриметрична діагностика в морфології [Текст] / О.П. Антонюк, О.Г. Ушенко // Морфологічні дослідження - виклики сучасності : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 квітня. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 89-92.
Abstract: Формалізм матриці Джонса використовується для класифікації та подальшої диференціації сукупності поляризаційних властивостей основних типів біологічних тканин людини. Елементи матриці Джонса описують оптичні властивості біологічними тканинами з поляризаційного картографування азимутів і еліптичностей з наступним використанням статистичного та кореляційного аналізу двовимірних розподілів матричних елементів. Розвитком лазерної поляриметрії розподілів азимутів еліптичностей є сукупність методів поляризаційної нефелометрії, які базуються на визначенні кутових залежностей статистично усереднених за всією сукупністю оптичних неоднорідностей матриці розсіяння світла з використанням матриці Мюллера.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41751
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other14
Canada1
Germany9
France6
United Kingdom3
Indonesia1
Japan4
Moldova4
Netherlands1
Poland12
Turkey1
Ukraine10
United States17
Downloads
Other4
China5
Germany4
France3
Poland4
Palestine1
Russia2
Turkey1
Ukraine26
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Antoniuk.pdf1.56 MBAdobe PDF53Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.