Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41785
Title: Забезпечення умов стійкості заготовки у верстатному пристрої зі схемою базування за трьома площинами
Authors: Pavlenko, Ivan Volodymyrovych 
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych 
Keywords: заготовка
workpiece
верстатний пристрій
станочное приспособление
fixture
рівновага
равновесие
equilibrium
стійкість
устойчивость
stability
сила різання
сила резания
cutting force
сила затискання
сила прижима
clamping force
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Павленко, І.В. Забезпечення умов стійкості заготовки у верстатному пристрої зі схемою базування за трьома площинами [Текст] / І.В. Павленко, В.О. Іванов // Вісник СНАУ : науковий журнал. Серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів". – 2015. – № 11 (27). – С. 23–26.
Abstract: У роботі розглядаються умови забезпечення стійкого рівноважного положення заготовки у верстатному пристрої зі схемою базування за трьома площинами. Отримано аналітичні вирази для визначення контактних зусиль між заготовкою та функціональними елементами. З умов стійкості та навантаженості опор визначено мінімальне зусилля затискання. Запропоновано вираз для визначення критичних значень компонент сил різання.
В работе рассматриваются условия обеспечения устойчивого равновесного положения заготовки в станочном приспособлении со схемой базирования по трём плоскостями. Получены аналитические выражения для определения контактных усилий между заготовкой и функциональными элементами. Из условий устойчивости и нагруженности опор определено минимальное усилие зажима. Предложено выражение для определения критических значений компонент сил резания.
In this paper conditions for ensuring of the workpiece stable equilibrium position in the fixture on three planes was considered. Analytical expressions that determine contact areas between the workpiece and functional elements were obtained from conditions of ensuring the equilibrium position of the workpiece. The minimum clamping force is defined from conditions of stability and loading of the elements. The expression for critical values of cutting force components was received.
Description: Враховуючи, що існуюча інформація щодо визначення місць контакту функціональних елементів верстатних пристроїв, до яких належать установлювальні та затискні елементи, носить рекомендаційний характер і не ґрунтується на аналітичних дослідженнях, а також на підставі того, що існуючі методики розрахунку сил закріплення не враховують умову стійкості заготовки і дають необґрунтовано завищені значення, метою даної роботи є забезпечення стійкого рівноважного положення заготовки у верстатному пристрої під дією складових сил різання та закріплення.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41785
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other17
Canada1
Czech Republic7
Germany6
France1
Italy1
Netherlands1
Poland1
Romania10
Russia3
Saudi Arabia1
Slovakia1
Taiwan1
Ukraine36
United States6
Downloads
Other6
China6
Czech Republic2
Germany4
Japan1
Poland1
Romania3
Russia5
Slovakia1
Ukraine28
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
article.pdfСтаття422.3 kBAdobe PDF59Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.