Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41864
Title: Оптимізація механічної обробки тіл обертання
Authors: Карпусь, Владислав Євгенович
Карпусь, Владислав Евгеньевич
Karpus, Vladyslav Yevhenovych
Котляр, Олексій Віталійович
Котляр, Алексей Витальевич
Kotliar, Oleksii Vitaliiovych
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych 
Keywords: оптимізація
оптимизация
optimization
проектування верстатних пристроїв
проектирование станочных приспособлений
fixture design
верстатний пристрій
станочное приспособление
fixture
тіло обертання
тело вращения
rotational part
точність
точность
accuracy
інтенсифікація
интенсификация
intesification
Issue Year: 2012
Publisher: НТМТ
Citation: Оптимізація механічної обробки тіл обертання : монографія / В. Є. Карпусь, О. В. Котляр, В. О. Іванов.; за ред. В. Є. Карпуся. – Харків : НТМТ, 2012. – 296 с.
Abstract: У монографії розглянуті основні положення багатокритеріальної оптимізації технологічних систем механічної обробки тіл обертання з використанням критеріїв інтенсивності формоутворення, інтенсивності прибутку, електромісткості прибутку, імовірності виконання виробничого завдання. Запропонована система універсально-збірних переналагоджуваних верстатних пристроїв та конструктивно-технологічні засоби інтенсифікації процесів механічної обробки тіл обертання. Книга призначена для інженерно-технічних та наукових працівників, аспірантів і магістрів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.
В монографии рассмотрены основные положения многокритериальной оптимизации технологических систем механической обработки тел вращения с использованием критериев интенсивности формообразования, интенсивности прибыли, электроемкости прибыли, вероятности выполнения производственного задания. Предложена система универсально-сборных переналаживаемых станочных приспособлений и конструктивно-технологические средства интенсификации процессов механической обработки тел вращения.Книга предназначена для инженерно-технических и научных сотрудников, аспирантов и магистров машиностроительных специальностей высших учебных заведений.
Description: Рецензенти: О. А. Пермяков – доктор технічних наук, професор кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; М. І. Пилипець – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя; В. Б. Тарельник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технічний сервіс» Сумського національного аграрного університету
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41864
Type: Monograph
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other14
Bulgaria1
Belarus2
Canada1
Germany3
EU2
France2
United Kingdom1
Russia1
Slovakia1
Ukraine38
United States8
Downloads
Other7
Bulgaria47
Belarus1
China7
Germany2
EU2
Russia1
Slovakia1
Ukraine32
United States5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Karpus_Ivanov_Optimizatsia_mechanichnoi_obrobki.pdf17.72 MBAdobe PDF105Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.