Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41911
Title: Оцінка скоротливої функції міокарда лівого шлуночка у хворих цукровим діабетом 2 типу на фоні ішемічної хвороби серця з артеріальною гіпертензією
Authors: Orlovskyi, Viktor Feliksovych
Zharkova, Albina Volodymyrivna
Олейніченко, Ж.М.
Фільчакова, М.Г.
Keywords: цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes mellitus
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
ischemic heart disease
артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Оцінка скоротливої функції міокарда лівого шлуночка у хворих цукровим діабетом 2 типу на фоні ішемічної хвороби серця з артеріальною гіпертензією / В.Ф. Орловський, А.В. Жаркова, Ж.М. Олейніченко, М.Г. Фільчакова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 73.
Abstract: Цукровий діабет (ЦД) одне з найпоширеніших захворювань із неухильною тенденцією до зростання. За даними ВООЗ, частота його в середньому коливається від 1,5 до 3-4%, значно зростаючи в розвинутих країнах світу (до 5-6%). При цьому майже 90% припадає на хворих із ЦД 2 типу. У структурі ендокринних захворювань ЦД займає близько 60-70%. Тепер у світі налічується майже 150 млн. хворих на діабет, в Україні – до 1 млн. Справжня захворюваність є значно більшою, оскільки в кожного другого-третього хворого ЦД не діагностований. Зростання захворюваності, тяжкі інвалідизуючі наслідки, особливо серед працездатного контингенту населення, висока летальність призвели до того, що ЦД увійшов до тріади хвороб, які є найчастішою причиною інвалідизації та смертності людей (атеросклероз, рак, власне ЦД). ВООЗ констатує, що ЦД зумовлює підвищення смертності в 2-3 рази і скорочує тривалість життя на 10-30%.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41911
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other4
Canada1
Czech Republic2
Germany6
France2
United Kingdom1
Italy1
Libya1
Poland5
Russia1
Ukraine18
United States5
Downloads
Other2
Belgium1
China5
Germany5
France1
Italy1
Ukraine8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Orlovskyi_Zharkova.pdf643.95 kBAdobe PDF23Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.