Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42159
Title: Зв'язов К121Q-поліморфізму гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази 1 (ENPP1) з цукровим діабетом 2 типу в осіб різної статі
Authors: Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Hrybova, Iryna Vasylivna
Загребельна, А.О.
Савченко, С.Ю.
Keywords: цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes mellitus
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Зв'язов К121Q-поліморфізму гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази 1 (ENPP1) з цукровим діабетом 2 типу в осіб різної статі / І.В. Грибова, А.О. Загребельна, В.Ю. Гарбузова, С.Ю. Савченко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 198.
Abstract: Ектонуклеотид пірофосфотаза/фосфодіестераза 1 (ENPP1) – фермент, який каталізує гідроліз 5’ фосфодіефірних зв’язків у структурі аденінових нуклеотидів. Ген ENPP1 міститься в 6-й (6q22–23q) хромосомі, має 25 екзонів і 24 інтрони. Мутації в цьому гені є причиною виникнення інсулінорезистентності та розвитку цукрового діабету 2 типу (ЦД 2 типу). Сьогодні відомо близько 2 тисяч однонуклеотидних поліморфізмів гена ЕNРР1 людини. Доведений зв'язок поліморфізму четвертого екзону K121Q (rs1044498) з цукровим діабетом 2 типу в багатьох популяціях світу. Щодо української популяції, то такі дані відсутні.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42159
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other6
Canada1
Germany8
EU1
France2
United Kingdom3
Lithuania1
Poland5
Russia2
Ukraine13
United States5
Downloads
Other2
China3
Germany3
Hungary1
Ukraine13
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Hrybova_Zahrebelna.pdf645.14 kBAdobe PDF23Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.