Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44405
Title: Спосіб безпарашутного спуску освітлювальних елементів освітлювального снаряда артилерії
Authors: Derevianchuk, Anatolii Yosypovych
Vakal, Andrii Oleksandrovych
Pushkarov, Yurii Ivanovych
Макєєв, Василь Ілліч
Кучерявенко, Ігор В'ячеславович
Комаров, Володимир Олександрович
Куровська, Тетяна Юріївна
Keywords: безпарашутний спуск
освітлювальні елементи
освітлювальний снаряд
ствол гармати
Issue Year: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 102390 U Україна, МПК F42B 10/56 (2006.01) F42B 12/42 (2006.01). Спосіб безпарашутного спуску освітлювальних елементів освітлювального снаряда артилерії / А.Й. Дерев'янчук, В.І. Макєєв, А.О. Вакал, І.В. Кучерявенко, Ю.І. Пушкарьов, В.О. Комаров, Т.Ю. Куровська (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201504494; заявл. 08.05.2015; опубл. 26.10.2015, бюл. № 20.
Abstract: 1. Спосіб безпарашутного спуску освітлювальних елементів освітлювального снаряда артилерії, що включає вистрілювання зі ствола гармати під кутом до горизонту освітлювального снаряда, спорядженого освітлювальним елементом, розташованим в середині зазначеного снаряда, викидання освітлювального елементу з корпусу освітлювального снаряда у відповідній точці траєкторії його польоту під тиском вибивного заряду, розміщеного в корпусі освітлювального снаряда, підпалювання освітлювального елементу шляхом спрацювання ініціюючого пристрою, розміщеного в корпусі освітлювального снаряда, з наступним формуванням траєкторії поступального руху зазначеного освітлювального елементу у напрямку земної поверхні по низхідній траєкторії з постійною швидкістю зниження, який відрізняється тим, що попередньо перед вистрілюванням освітлювального снаряда зі ствола гармати на освітлювальному елементі через з'єднувальне пристосування для створення підйомної сили закріплюють гальмівний пристрій у вигляді крильчатки, що має не менше двох лопатей, встановлених під кутом до площини обертання та поздовжньої осі освітлювального елементу, і виконаних з можливістю переведення лопатей шляхом їх розкриття від положення, при якому вони прилягають до зовнішньої стінки освітлювального елементу, до положення, при якому лопаті розташовано в площині, перпендикулярній поздовжній осі освітлювального елементу. 2. Спосіб безпарашутного спуску освітлювальних елементів освітлювального снаряда артилерії, за п. 1, який відрізняється тим, що переведення лопатей з транспортного до експлуатаційного положення шляхом їх розкриття від положення, при якому вони прилягають до зовнішньої стінки освітлювального елементу, до положення, при якому лопаті розташовано в площині, що перпендикулярна поздовжній осі зазначеного освітлювального елементу, здійснюють під дією пружних стопорів, розташованих в основі крильчатки.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44405
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other10
Canada1
Germany6
France5
United Kingdom2
Russia1
Ukraine3
United States5
Downloads
Other32
China4
Germany2
France3
Italy1
Ukraine7
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf303.15 kBAdobe PDF50Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.