Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4476
Title: Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря
Authors: Теліженко, Олександр Михайлович
Телиженко, Александр Михайлович
Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Балацький, Олег Федорович
Балацкий, Олег Федорович
Balatskyi, Oleh Fedorovych
Соколов, Микола Олександрович
Соколов, Николай Александрович
Sokolov, Mykola Oleksandrovych
Кислий, Володимир Миколайович
Кислый, Владимир Николаевич
Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych
Жулавський, Аркадій Юрійович
Жулавский, Аркадий Юрьевич
Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych
Лук`янихін, Вадим Олександрович
Лукьянихин, Вадим Александрович
Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych
Лук`янихіна, Олена Анатоліївна
Лукьянихина, Елена Анатольевна
Lukianykhina, Olena Anatoliivna
Древаль, Ольга Юріївна
Древаль, Ольга Юрьевна
Dreval, Olha Yuriivna
Грищенко, Вадим Федорович
Hryshchenko, Vadym Fedorovych
Павленко, Олена Олексіївна
Павленко, Елена Алексеевна
Pavlenko, Olena Oleksiivna
Тараненко, Юліана Вікторівна
Тараненко, Юлиана Викторовна
Taranenko, Yuliana Viktorivna
Гуменний, Микола Вікторович
Гуменный, Николай Викторович
Humennyi, Mykola Viktorovych
Вишницька, Олена Іванівна
Вишницкая, Елена Ивановна
Vyshnytska, Olena Ivanivna
Мартинець, Вікторія Володимирівна
Мартинец, Виктория Владимировна
Martynets, Viktoriia Volodymyrivna
Скиданенко, Юлія Павлівна
Скиданенко, Юлия Павловна
Skydanenko, Yuliia Pavlivna
Опанасюк, Юлія Анатоліївна
Опанасюк, Юлия Анатольевна
Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna
Тимченко, Ірина Олександрівна
Тимченко, Ирина Александровна
Tymchenko, Iryna Oleksandrivna
Байстрюченко, Наталія Олегівна
Байстрюченко, Наталия Олеговна
Baistriuchenko, Nataliia Olehivna
Безуська, Анна Юріївна
Безусская, Анна Юрьевна
Bezuska, Anna Yuriivna
Таранюк, Каріна Вікторівна
Таранюк, Карина Викторовна
Taraniuk, Karina Viktorivna
Панченко, Ольга Вікторівна
Панченко, Ольга Викторовна
Panchenko, Olha Viktorivna
Коваленко, Л.
Єгоров, І.
Федірко, В.
Панченко, О.
Каленська, О.
Бондар, Т.
Грищенко, І.
Алібекова, Юлія Тагібеківна
Алибекова, Юлия Тагибековна
Alibekova, Yuliia Tahibekivna
Keywords: збиток
атмосферне повітря
рівновага
інтегральна оцінка
Issue Year: 2010
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря: звіт про НДР (заключний) / Керівн. О.М. Теліженко. — Суми : СумДУ, 2010. — 165 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: є пореципієнтні питомі показники еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря. Мета роботи – розробка теоретичних, методологічних та методичних основ інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря. Предмет дослідження – сукупність економічних відносин, які виникають при оцінці еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря. Методи дослідження: методи системно-структурного і порівняльного аналізу; формально-логічного аналізу; фундаментальні положення загальної економічної теорії, труди зарубіжних і вітчизняних вчених в області економіки регіону, економічна теорія сталого розвитку, теорії економічної оцінки ресурсів, основні положення теорії ефективності. Головна ідея проекту полягає у можливості і необхідності вдосконалення механізму управління якістю атмосферного повітря на основі інтегральної оцінки та прогнозування пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4476
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4476
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
tel.pdf1.57 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.