Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45035
Title: Нерівноважна термодинаміка фрагментації металів і тертя просторово-неоднорідних межових мастил між поверхнями з нанорозмірними нерівностями
Authors: Хоменко, Олексій Віталійович
Хоменко, Алексей Витальевич
Khomenko, Oleksii Vitaliiovych
Ляшенко, Яков Олександрович
Ляшенко, Яков Александрович
Liashenko, Yakov Oleksandrovych
Трощенко, Дар`я Сергіївна
Трощенко, Дарья Сергеевна
Troshchenko, Dar`ia Serhiivna
Хоменко, М.О.
Keywords: тертя
пружні та в'язкі напруження
деформація
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Нерівноважна термодинаміка фрагментації металів і тертя просторово-неоднорідних межових мастил між поверхнями з нанорозмірними нерівностями [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. О.В. Хоменко. - Суми : СумДУ, 2016. - 61 с.
Abstract: Об’єктом дослiдження є ультратонка плiвка мастила, затиснута мiж двома атомарно-гладкими та шорсткими твердими поверхнями тертя. У рамках синергетичної моделi межового тертя, що описує фазовi переходи в ультратонкiй плiвцi мастила, вивчаються процеси тертя двох атомарно-гладких та шорстких поверхонь при наявностi ультратонкого шару мастила мiж ними. Врахування просторової неоднорiдностi напружень, деформацiї i температури мастильного шару мiж двома атомарно-гладкими поверхнями дозволило описати нетривiальну неньютонiвську поведiнку ефективної зсувної в’язкостi мастила. Показано, що за наявностi нанорозмiрних нерiвностей поверхонь у процесi руху в площинi тертя реалiзується змiнна у часi доменна структура, яка характеризується просторовим розподiлом значень параметра порядку. Дослiджено вплив адитивних шумiв основних параметрiв на харак- тер поведiнки трибологiчної системи. За допомогою методу мультифрактального флуктуацiйного аналiзу розрахованi залежностi модифiкованого показника Херста вiд параметра деформацiї та показано, що зi зменшенням iнтенсивностi шуму мультифрактальна поведiнка ряду посилюється.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45035
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other1
Bosnia and Herzegovina1
Canada2
Germany15
France2
Hungary2
Italy1
Kuwait1
Netherlands5
Poland1
Ukraine17
United States8
Downloads
Other1
China2
Colombia1
Germany8
Algeria1
Egypt1
France4
Ireland1
Japan1
Paraguay1
Russia6
Ukraine22
United States3
Vietnam1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Khomenko_1208.pdf2.36 MBAdobe PDF53Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.