Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45044
Title: Асоціація однонуклеотидного поліморфізму С-1562Т гена ММР-9 із хронічними сальпігоофоритами у жінок із лейоміомою матки
Authors: Савченко, І.М.
Keywords: поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
лейоміома матки
лейомиома матки
uterine leiomyoma
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Савченко, І.М. Асоціація однонуклеотидного поліморфізму С-1562Т гена ММР-9 із хронічними сальпігоофоритами у жінок із лейоміомою матки [Текст] / І.М. Савченко; наук. кер. О.В. Атаман // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 165.
Abstract: Актуальність. Перебіг лейоміоми матки часто поєднується зі змінами запального характеру з боку маткових труб та яєчників - сальпінгоофоритами. Утворення гідро- та піосальпінксів нерідко ускладнюють дифдіагностику з пухлинними процесами матки. В патогенезі ЛМ поруч з гормональними порушеннями та факторами росту, ключове значення має склад позаклітинних компонентів сполучної тканини – т. зв. матрикс. Від його стану і характеристик багато в чому залежить поведінка пухлинних клітин: На властивості матриксу істотним чином впливають ферменти матриксні металопротеїнази, здатні розщеплювати різні компоненти сполучної тканини: колагенові та еластичні волокна, високомолекулярні сполуки основної проміжної речовини. ММР-9 (желатиназа В) розщеплює колаген ІV і V типу, що входить до складу базальних мембран епітелієв стінок лімфатичних та кровоносних судин, забезпечуючи процеси інвазивності та метастазування. Розвиток сальпінгоофоритів відносять до факторів ризику виникнення ЛМ, яка характеризується слабкою продукцією компонентів екстрацелюлярного матриксу в тканині пухлини. Мета. Вивчити зв'язок поліморфізму С-1562Т гена матриксної металопротеїнази-9 у жінок з лейоміомою матки із сальпінгоофоритами.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45044
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Canada1
China2
Germany4
France1
United Kingdom1
Italy2
Peru1
Russia1
Ukraine4
United States1
Downloads
Other1
China1
Germany5
India1
Slovenia1
Ukraine4
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Savchenko_Ataman.pdf635.4 kBAdobe PDF14Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.