Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45059
Title: Кількісна оцінка експресії маркерів апоптозу р53 і проліферації Кi-67 селезінки щурів
Authors: Шинкар, Н.М.
Удовиченко, С.Я.
Keywords: селезінка
селезенка
spleen
дослідження органів тварин
исследования органов животных
research of animal bodies
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Шинкар, Н.М. Кількісна оцінка експресії маркерів апоптозу р53 і проліферації Кi-67 селезінки щурів [Текст] / Н.М. Шинкар, С.Я. Удовиченко; наук. кер. О.О. Приходько // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 38.
Abstract: Селезі́нка —периферійний орган лімфоїдного кровотворення та імунного захисту. Піддаючись впливу несприятливих факторів, селезінка володіє системою захисних механізмів, в основі яких лежать процеси клітинного оновлення і апоптозу. Специфічним та оптимальним для широкого використання маркером пролiферацiї є антиген Ki-67. Експресія Ki-67 дає можливість ідентифікувати клітини, що знаходяться в усіх фазах клітинного циклу, окрім фази спокою. Якщо клітина не проліферує, то взаємодія не відбувається. Бiлок p53 є одним з найбільшим регулятором апоптозу. Через численні зв'язки на р53 сходяться сигнали про відхиленнях від оптимуму процесів, а також про наявність структурних пошкоджень, що в залежності від ступеня відхилення, призводить до прискорення процесів репарації і захисту або до зупинки клітинних поділів та апоптозу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45059
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other7
Canada1
China3
Germany2
France1
United Kingdom1
Thailand1
Ukraine1
United States5
Downloads
Other5
China1
France1
India1
Thailand1
Ukraine1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shynkar_kilkisna.pdf636.7 kBAdobe PDF11Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.