Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45075
Title: Вербальні та невербальні аспекти мови бренду
Authors: Ushchapovska, Iryna Vasylivna
Keywords: бренд
brand
вербальна комунікація
вербальная коммуникация
verbal communication
невербальна комунікація
невербальная коммуникация
non-verbal communication
бренд комунікація
бренд коммуникация
brand communication
перцепція
перцепция
perception
візуалізація
визуализация
visualization
вербалізація
вербализация
verbalization
Issue Year: 2016
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна)
Citation: Ущаповська, І.В. Вербальні та невербальні аспекти мови бренду [Текст] / І.В. Ущаповська // «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування») - 2016. - С. 87-88.
Abstract: В роботі розглядається бренд як соціально-культурне явище, як специфічний семантичний об’єкт з певним набором експресивних засобів, семантичнім ядром, та який являє собою певну базову цінність як суб’єкт комунікації. Мова бренду визначається як набір термінів, фраз, слів, знаків та символів, які використовуються для передачі інформації про бренд (компанію, продукт або послугу). Бренд комунікація відбувається на двох рівнях: вербальному та невербальному, отже його мова містить як вербальні, так і невербальні елементи .
В работе рассматривается бренд как социально-культурное явление, как специфический объект с определенным набором экспрессивных средств, семантическим ядром и который представляет собой определенную базовую ценность как субъект коммуникации. Язык бренда определяется как набор терминов, фраз, слов, знаков и символов, которые используются для передачи информации про бренд (компанию, продукт или услугу). Бренд коммуникация происходит на двух уровнях: вербальном и невербальном, значит, его язык вмещает как вербальные так и невербальные элементы.
In the article brand is looked upon as social and cultural phenomenon, specific object with certain set of expressive means, semantic nuclear and presents certain basic value as communication object. Brand language is a set of terms, phrases, words, signs and symbols used for communicating the information about the brand (company, product or service). Brand communication is conducted on two levels: verbal and non-verbal, so, brand language also contains both verbal and non-verbal elements.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45075
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other12
Canada1
China7
Germany6
France3
Hungary2
Romania1
Russia2
Ukraine15
United States6
Downloads
China2
Germany3
France1
Georgia1
Russia1
Ukraine21
United States1
Vietnam1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ushchapovska_Verbalni.PDFТекст тез.255.72 kBAdobe PDF31Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.