Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45125
Title: Біоактивні апатит - біополімерні матеріали для заміщення кісткових тканин
Authors: Смородська, О.М.
Keywords: біоактивні апатити
биоактивные апатиты
bioactive apatite
біополімерні матеріали
биополимные материалы
biopolymer materials
кісткова тканина
костная ткань
osseous tissue
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Смородська, О.М. Біоактивні апатит - біополімерні матеріали для заміщення кісткових тканин [Текст] / О.М. Смородська; наук. кер. Л.Ф. Суходуб // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми: СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 78.
Abstract: Існує багато випадків в травматичній хірургії, коли кісткові тканини повинні бути заміщені (важкі переломи, видалення пухлин, черепно-лицеві травми, тощо). Оптимальним біоматеріалом є аутологічний матеріал від самого пацієнта, але його, як правило, завжди недостатньо. Матеріал від інших донорів має певний ризик інфекції та імунної реакції. Тому, були запроваджені різні синтетичні матеріали, які мають низку переваг: відсутність проблем з виготовленням у необхідній кількості, висока біологічна сумісність, остеокондуктивність, відсутність імунної реакції. Мета: синтезувати нанокомпозитні матеріали (НМ) на основі біополімерів хітозану, альгінату та дрібнодисперсного гідроксиапатиту (ГА), дослідити пористість, набухання та біосумісність отриманих зразків.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45125
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other2
Canada1
China3
Germany5
France2
United Kingdom2
Mexico1
Peru1
Ukraine2
United States2
Downloads
Germany3
France1
Romania1
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Smorodska_bioaktyvni.pdf687.05 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.