Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45216
Title: Енергонасичені матеріали та основи хімічної фізики
Authors: Tymofiiv, Serhii Vladyslavovych
Keywords: хімічна фізика
вибухові речовини
експериментальні методи
детонаційний імпульс
фізичні фактори
хімічні фактори
енергонасичені матеріали
хімічна технологія
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Тимофіїв, С.В. Енергонасичені матеріали та основи хімічної фізики [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 7.05130108 "Хімічні технології високомолекулярних сполук за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" денної та заочної форм навчання / С.В. Тимофіїв. - Суми: СумДУ, 2016. - 132 с.
Abstract: Цей конспект лекцій − курс дисципліни «Енергонасичені матеріали та основи хімічної фізики» для студентів, які навчаються за напрямом 6.051301 «Хімічна технологія» та спеціалізуються у галузі виробництва полімерних матеріалів, вибухових речовин, порохів і твердих ракетних палив. У конспекті узагальнений і поданий у формі, доступній для освоєння студентами, матеріал із теорії горіння і вибуху енергонасичених матеріалів про процеси, що відбуваються під час їх зберігання, методи розрахунків параметрів вибухового перетворення. З урахуванням науково-технічних досягнень подані відомості про властивості індивідуальних вибухових речовин та методи їх виробництва. Матеріал викладений з урахуванням того, що студенти попередньо вивчають такі дисципліни, як «Прикладна фізика горіння і вибуху», «Органічна хімія», «Хімія і фізика високомолекулярних сполук». Конспект лекцій відповідає робочій програмі, розробленій на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.051301 «Хімічна технологія».
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45216
Type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other6
Canada1
China1
Germany7
EU1
France4
United Kingdom4
India1
Italy1
Netherlands3
Norway1
Poland1
Serbia1
Russia1
Ukraine13
United States9
Downloads
Other88
China1
Germany3
France11
United Kingdom3
Guatemala1
Indonesia1
Israel1
Netherlands1
Norway1
Poland2
Russia11
Ukraine286
United States10


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
energonasucheni_Tymofiiv.pdf1.34 MBAdobe PDF420Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.