Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46569
Title: Засоби вираження експресивної семантики лексичних одиниць (на матеріалах англійської художньої прози)
Authors: Коваленко, В.В.
Shumenko, Olha Anatoliivna 
Keywords: експресивна семантика
лексична одиниця
экспрессивная семантика
лексическая единица
експресивізація
экспрессивизация
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Коваленко, В.В. Засоби вираження експресивної семантики лексичних одиниць (на матеріалах англійської художньої прози) [Текст] / В.В. Коваленко; наук. кер. О.А. Шуменко // Перекладацькі інновації: матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17-18 березня 2016 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 50-51.
Abstract: Експресивна лексика надає висловлюванню більшої виразності, образності, помітніше впливає на почуття співрозмовника, читача. Вона використовується в художніх творах і публіцистиці, а також у розмовно-побутовій сфері. Художні твори висвітлюють актуальні питання життя народу, відображають процеси демократизації лексичного складу української мови, її активне поповнення експресивно маркованими лексичними одиницями.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46569
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other8
Canada1
China2
Germany3
United Kingdom2
Jordan1
Portugal1
Ukraine9
Downloads
Other4
China2
Germany3
Indonesia1
Russia1
Ukraine2
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
kovalenko_ekspresyvna_semantyka.pdf259.75 kBAdobe PDF14Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.