Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4698
Title: Ефективність застосування різних методів феротерапії, індукторів синтезу еритропоетину та рекомбінатного еритропоетину при залізодефіцитній анемії у вагітних жінок та дітей різного віку
Authors: Markevych, Vitalii Eduardovych
Tarasova, Iryna Vitaliivna
Loboda, Andrii Mykolaiovych 
Shevchenko, Yuliia Yuriivna
Markevych, Valentyna Volodymyrivna
Keywords: мікроелементози
анемія
залізо
мідь
цинк
кобальт
марганець
нікель
Issue Year: 2008
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Ефективність застосування різних методів феротерапії, індукторів синтезу еритропоетину та рекомбінатного еритропоетину при залізодефіцитній анемії у вагітних жінок та дітей різного віку : звіт про НДР (заключний) / Керівн. В.Е. Маркевич. - Суми : СумДУ, 2008. - 107 с.
Abstract: Об’єкт дослідження. Вагітні жінки без клінічних та лабораторних проявів залізодефіцитної анемії, вагітні із залізодефіцитною анемією; недоношені діти; діти раннього віку. Мета і задачі дослідження. Оптимізувати тактику ведення вагітності у жінок із залізодефіцитною анемією, удосконалити терапевтичну тактику шляхом використання новітніх препаратів заліза. Підвищити ефективність лікувально-профілактичних заходів шляхом застосування людського рекомбінантного еритропоетину, препарату на основі гідроксидполімальтозного комплексу тривалентного заліза та вітамінного комплексу у разі ранньої анемії у передчасно народжених немовлят та у дітей різних вікових груп. Методи дослідження полягають в одержанні кількісних та якісних параметрів червоної крові у вагітних з анемією та дітей різних вікових груп, даних вмісту мікроелементів, який визначався методом атомно-абсорбційної масспектрофотометрії на спектрофотометрі та визначення впливу лікувального комплексу на мікроелементний обмін. Статистичний – для оцінки вірогідності отриманих результатів дослідження. При проведенні дослідження встановлено, що використання препарату на основі гідроксидполімальтозного комплексу заліза Мальтоферу для лікування залізодефіцитної анемії у вагітних жінок забезпечує суттєве покращання показників червоної крові, відновлення депо заліза та фізіологічного балансу заліза з іншими мікроелементами, характеризується 100% комплаєнтністю та відсутністю побічної дії. В результаті проведених досліджень запропонована схема лікування РАН з використанням препаратів людського рекомбінантного еритропоетину, тривалентного заліза та вітамінного комплексу А, С, Е. Її застосування дозволяє значно підвищити ефективність лікування, зменшити частоту переливань еритроцитарної маси, не має побічних наслідків та добре переноситься. Запропонована схема лікування ЗДА із використанням внутрішньом’язового введення препарату тривалентного заліза. Вона дозволяє значно зменшити строки та вартість лікування, не має побічних наслідків та добре переноситься. З метою підвищення ефективності феротерапії та індукції синтезу еритропоетину у дітей із залізодефіцитною анемією слід використовувати вітамінний комплекс А, С, Е протягом щонайменше 1-го місяця. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4698
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4698
Type: Article
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other78
Austria1
China5
Czech Republic2
Germany5
United Kingdom11
Iran1
Italy1
Japan26
Kazakhstan1
Netherlands6
Russia26
Turkey20
Ukraine114
United States70
Downloads
Other387
China4
Germany3
EU1
France13
United Kingdom1
Italy1
Russia3
Turkey1
Ukraine155
United States6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
1.pdf1.55 MBAdobe PDF575Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.