Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47847
Title: Формування української молодіжної політики
Authors: Недосєков, К.
Keywords: молодіжна політка
youth policy
молодежная политика
молодь
youth
молодежь
права і свободи
rights and freedoms
права и свободы
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Недосєков, К. Формування української молодіжної політики [Текст] / К. Недосєков ; наук. кер. С.М. Король // Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, Р. Камберова та ін. - Суми : СумДУ, 2016. - Ч.2. - С. 183-188.
Abstract: Державна політика стосовно окремих соціальних груп суспільства існує багато років, однак як цілісна система політико-правових основ, організаційно-кадрова система соціальної роботи із забезпечення практичної реалізації прав і свобод, запитів і потреб молоді в багатьох країнах починає формуватися лише у другій половині ХХ століття. Проблемами, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття зумовили потребу розробки й реалізації принципово нової державної молодіжної політики, зокрема й в Україні, були: ускладнення життя, вплив інтеграційних, глобалізаційних процесів на розвиток і взаємини між державами, загострення багатьох соціально-економічних, 184 політичних і духовних процесів, криза духовних ідеалів і орієнтацій громадян у країнах перехідного періоду тощо.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47847
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other4
Canada1
China2
Germany5
Italy1
Malaysia1
Russia1
Ukraine5
United States4
Downloads
Other4
China1
Germany4
France1
United Kingdom1
Russia3
Thailand1
Ukraine17
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Nedosekov_Youth.pdf1.82 MBAdobe PDF34Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.