Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47962
Title: Актуальність управління інтелектуальним потенціалом підприємства
Authors: Гайдай, Р.Ф.
Пугаченко, І.В.
Keywords: інтелектуальний потенціал підприємства
интеллектуальный потенциал предприятия
intellectual potential
економічні ресурси
экономические ресурсы
economic resources
Issue Year: 2013
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Гайдай, Р.Ф. Актуальність управління інтелектуальним потенціалом підприємства [Текст] / Р.Ф. Гайдай, І.В. Пугаченко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 вересня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 74-75.
Abstract: Розвиток сучасного суспільства характеризується посиленням ролі інформації, інтелектуальних продуктів в різних сферах життя, і в першу черзі в економіці. Це вимагає посилення теоретичних досліджень сутності інтелектуальних факторів виробництва та розробки механізмів практичного управління ними. Незважаючи на зростаючу увагу в науковій економічній літературі до питання інтелектуальних чинників виробництва, залишається актуальним питання встановлення чіткої сталої термінології відносно таких основних понять, як "інтелектуальні ресурс", "інтелектуальний капітал", "інтелектуальний потенціал", що стримує науково обґрунтовану розробку і використання механізмів управління ними в межах підприємств.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47962
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Canada1
Germany2
France3
United Kingdom2
Ukraine2
United States1
Downloads
China1
Germany2
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Haidai_intelektualnyi_potentsial.pdf690.22 kBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.