Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48001
Title: Рецидивна бешиха: клінічні та епідеміологічні особливості
Authors: Шандиба, І.О.
Keywords: рецедивна бешиха
рецедивная рожа
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Шандиба, І.О. Рецидивна бешиха: клінічні та епідеміологічні особливості [Текст] / І.О. Шандиба; наук. кер. Н.І. Ільїна // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 169.
Abstract: Рецидивна форма бешихи має важливе значення в етіології слоновості, яка у більшості випадків призводить до інвалідизації хворих. Лікувальні заходи в умовах стаціонару не зменшують частоту рецидивів. Актуальним є диспансерне спостереження пацієнтів з факторами ризику рецидивів даного захворювання та розробка методів вторинної профілактики. Для проведення адекватних лікувальних та реабілітаційних заходів необхідне своєчасне прогнозування рецидивів бешихи, що є важливою проблемою як з медичної, так і з соціально-економічної точки зору. Вирішення даної проблеми неможливе без дослідження клінічного перебігу, гендерних особливостей, наявності супутньої патології, ускладнень захворювання, проведеного лікування та виконання рекомендацій у осіб групи ризику щодо розвитку рецидиву та хворих на рецидивну форму бешихи. Мета роботи – вивчити клініко-епідеміологічні особливості перебігу рецидивної бешихи на сучасному етапі. Провести аналіз вікової структури, клінічних форм, супутньої патології та ускладнень захворювання.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48001
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Canada1
China2
Germany3
France1
Italy1
Libya1
Russia1
Ukraine3
United States1
Downloads
Brazil1
Germany3
Guatemala1
Romania1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shandyba_Retsedyvna_beshykha.pdf625.89 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.