Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48547
Title: Про підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційнооздоровчої діяльності
Authors: Данилевич, М.В.
Keywords: фізичне виховання
физическое воспитание
physical education
професійна підготовка
профессиональная подготовка
professional training
рекреаційно-оздоровча діяльність
рекреационно-оздоровительная деятельность
recreation and recreational activities
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Данилевич, М.В. Про підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційнооздоровчої діяльності [Текст] / М.В. Данилевич // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 226-227.
Abstract: У сучасний період назріла гостра потреба підготовки кадрів нового покоління, здатних задовольнити попит суспільства у здорових і працездатних громадянах. На сьогодні в Україні існує суспільна необхідність у фахівцях з фізичного виховання та спорту, здатних здійснювати рекреаційно-оздоровчу діяльність, що є вкрай важливим для пропаганди здорового способу життя, профілактики захворювань та підвищення рівня рухової активності різних верств населення. Майбутній фахівець з фізичного виховання та спорту повинен прагнути до самоосвіти впродовж усього життя, володіти новітніми технологіями, розуміти можливості їх використання, вміти приймати самостійні рішення, адаптуватися у майбутній професійній сфері, пов’язаній з рекреаційно-оздоровчою діяльністю.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48547
Type: Theses
Appears in Collections:Управління фізичного виховання і спорту

Views
Other3
Canada1
Germany2
France1
United Kingdom2
Italy1
Russia3
Ukraine5
United States4
Downloads
Other2
China1
Czech Republic1
Germany2
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Danylevych_pidvyshchennia.pdf641.16 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.