Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48563
Title: Формування здоров'єзбережувальної компетентності у професійній підготовці соціального педагога
Authors: Лякішева, А.В.
Грицюк, Л.К.
Keywords: здоров'язберігаюча компетентність педагога
здоровьесберегающая компетентность педагога
school health teacher competence
соціальний педагог
социальный педагог
social pedagogue
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Лякішева, А.В. Формування здоров'єзбережувальної компетентності у професійній підготовці соціального педагога [Текст] / А.В. Лякішева, Л.К. Грицюк // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 195-196.
Abstract: Здоров’язбережувальна компетентність належать до необхідних професійних якостей сучасного соціального педагога, що працює в умовах модернізації суспільства, різноманітних екологічних проблем, поширення явищ нездорових проявів повсякденного способу життя тощо. Вона здатна допомогти у вирішенні проблем українського суспільства у галузі збереження і зміцненні здоров’я широких верств населення, а особливо підростаючого покоління.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48563
Type: Theses
Appears in Collections:Управління фізичного виховання і спорту

Views
Other5
Canada1
Germany1
France2
United Kingdom2
Ukraine5
United States6
Downloads
China1
Germany2
France1
United Kingdom1
Russia2
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Liakisheva_Hrytsiuk.pdf640.45 kBAdobe PDF9Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.